Razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje v letu 2019.