Objavljeno je JN 002985/2019-B01 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA OŠ Ob Rinži

Razpisana dokumentacija

Povabilo

Obrazci

Naročnik

Stavbno pohištvo - faza 1 - popis del

Stavbno pohistvo - faza 2 - popis del

Stavbno pohištvo - faza 3 popis del

Stavbno pohistvo - skupna rekapitulacija popis del

PZI OŠ ob Rinzi

Tloris nadstropja

Tloris strehe

Razvod ogrevane vode do klimata

Tloris pritličja

Shema oken - senčila

Sheme oken 

Sheme oken - senčila

Sheme oken - senčila

Sheme oken - senčila

Sheme oken - senčila

Sheme oken

Sheme oken

PZI vodilna mapa

PZI - načrt arhitekture

Tloris kleti

Tloris pritličja

Tloris nadstropja

Prerez I. triada

Prerez II in III triada

Prerez administracija

Prerez vhod

Prerez telovadnica

Vgradnja oken

Vgradnja oken

Energetska sanacija

Obstoječe stanje

Odkapna pločevina nad oknom

Na podlagi vprašanja na Portalu JN in odgovora naročnika dne 21.05.2019:

Razpisana dokumentacija - tehnična sposobnost