Povabilo k oddaji ponudb - Širitev sistema izposoje koles Kolu (JN003973/2019-W01). 
Rok za oddajo ponudb: 26. 6. 2019 do 11. ure