Povabilo k oddaji ponudb - vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije za leti 2019 in 2020.

Rok za oddajo ponudb: 11. 4. 2019 do 9.00.