Povabilo k oddaji ponudb - Najem multimedijskih naprav
Oznaka naročila: JN004231/2019-W01
Rok za oddajo ponudb: do 28. 6. 2019 do 9:00.