Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za krepitev prepoznavnosti turistične destinacije Kočevsko za leto 2019.

Rok za oddajo vloge je 30. 8. 2019 do 10. ure.