Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo tipske zaščite za zabojnike za smeti na območju občine Kočevje.