Občina Kočevje objavlja javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v OBČINI KOČEVJE ZA LETO 2019.