Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju dela z mladimi v letu 2019. 

Rok za oddajo vloge je 24. 4. 2019.