Izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Kočevje (SD OPN 3).

Rok za oddajo ponudb je do 15. 4. 2019, do 12. ure.