Zaradi gradnje novega prehoda za pešce, je do predvidoma 28. junija, zaprta Ljubljanska cesta v središču Kočevja, od križišča s Cesto na Stadion do stavbe Mestne kavarne. V času rekonstrukcije prehoda bosta za vzpostavitev večje pretočnosti prometa začasno ugasnjena semaforja - v centru mesta in pri Zdravstvenem domu. Situacijo bo spremljala tudi Policija. Vse udeležence v prometu prosimo za strpnost in dosledno upoštevanje cestno prometnih predpisov.