Občina Kočevje
Ljubljanska cesta 26
1330 Kočevje

Tel: 01 89 38 220
Fax: 01 89 38 230
e-dopis: obcina@kocevje.si
spletna stran: www.kocevje.si

Matična številka: 5874238000
Identifikacijska številka (Davčna): SI20945892
Podračun Občine Kočevje 01248-0100005213 pri UJP NM
Reg.št. 5016032079

Facebook: www.facebook.com/kocevje/
You tube: https://www.youtube.com/channel/

Kontakti občinske uprave

Priročnik celostne grafične podobe Občine Kočevje
Grb in logotip
Zastava