1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določili 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) je Občina Kočevje  imenovala mag. Renato Zatler, CIPP/E (www.dataofficer.si) za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali bi želeli uveljavljati pravice, ki vam jih zagotavlja GDPR, pooblaščeno osebo lahko kontaktirate preko e-pošte: renata.zatler@dataofficer.si oz. varstvopodatkov@kocevje.si ali na tel. št.: tel.+386 41 325 479

2. Politika varstva osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov v Občini Kočevje za informiranje posameznikov

3. Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov

Evidenca dejavnosti Občine Kočevje

4. Pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov

Navodilo za uveljavljanje pravic posameznikov

Zahteva posameznika za seznanitev z lastnimi podatki (O/6.04)

Zahteva posameznika za dopolnitev, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov ali preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov (O/6.05)