Ustanova Županov dobrodelni sklad je ustanovljen z namenom dajanje finančne pomoči dijakom in študentom iz kočevske občine iz socialno šibkejših družin pri njihovem šolanju, za dajanje raznih pomoči družinam, ki so se znašle v težavah, za financiranje raznih aktivnosti mladih, za organiziranje raznih dobrodelnih prireditev, sodelovanje v raznih dobrodelnih akcijah drugih dobrodelnih ustanov ali fundacij, posameznikov ali skupin državljanov.

Namen ustanove je:

  • Štipendiranje dijakov in študentov
  • Dajanje enkratnih pomoči dijakom in študentom (za nakup knjig, avtobusnih vozovnic in drugih stvari, ki so potrebne pri šolanju)
  • Dajanje nagrad za nadarjene dijake in študente
  • Pomoč drugim, kadarkoli prizadetim otrokom in družinam ( v primeru različnih bolezni ali v drugih težavah)
  • Pomoč raznim društvom, klubom, organizacijam, zavodom (financiranje izletov, strokovnih predavanj, dajanje daril…)
  • Organiziranje raznih dobrodelnih prireditev (koncerti, plesi...)
  • Sodelovanje v raznih dobrodelnih akcijah drugih dobrodelnih ustanov ali fundacij
  • Sodelovanje v raznih dobrodelnih akcijah posameznikov ali skupin državljanov SREDSTVA ZBRANA V ŽUPANOVEM DOBRODELNEM SKLADU NAMENJENA ŠPORTNIKOM IN DIJAKOM

Za nami je tretje leto aktivnosti Županovega dobrodelnega sklada, katerega namen je zbirati sredstva za mlade iz našega kraja, tu kjer smo doma. V preteklih letih smo sredstva zbirali s pomočjo županovega plesa in bili pri tem zelo uspešni. Sredstva smo prvo leto namenili vsem dijakom in študentom, ki so se šolali izven območja Kočevske ter jim s tem vsaj v omejenem obsegu razbremenili družinske proračune. Naslednje leto smo pomagali dijakom, ki se šolajo v Novem mestu tako, da smo s sredstvi in pomočjo Integrala Kočevje plačali dodaten dnevni prevoz, saj obstoječe linijske povezave silijo dijake v mukotrpno čakanje na prevoz ali pa ga zaradi šolskih obveznosti zamudijo. Lansko leto je zbrana sredstva župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič nakazal na račune šestih športnih društev za poravnanje finančnih obveznosti mladih športnikov pri plačevanju mesečne klubske članarine.

Ob zaključku preteklega leta, po organizaciji dveh predstav monokomedije Fotr in stand up komedije Rojen v Jugi,  pa je Dobrodelni županov sklad s pomočjo dodatnih doniranih sredstev številnih podjetij -Kovinar Kočevje d.o.o, AG-inženiring d.o.o., Biro Kris d.o.o., Acer Novo mesto d.o.o., Intersocks d.o.o., Melamin d.d., Hidroinženiring d.o.o., Obnova Kočevje d.o.o. in CGP Novo mesto ter decembrskih sejnin svetnikov Moje Kočevske v Občinskem svetu Občine Kočevje,  izkupiček 4.000 EUR namenil nogometašem Nogometnega kluba Kočevje, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin za plačilo udeležbe na zimskih pripravah v Vrsarju in za plačilo članarin, ter dijakom Občine Kočevje, ki med šolanjem bivajo izven svojega domačega kraja. Župan bo vsakemu dijaku za plačilo položnice prispeval 30 eur. Zato bomo  vse srednješolce ali njihove starše povabili, da obiščete župana, ga spoznate, z njim poklepetate in osebno dvignete donirani prispevek.

O podrobnostih, dnevu in uri obiska, boste pravočasno obveščeni.

Od začetka leta 2011 deluje Ustanova Županov dobrodelni sklad, ki je izključno humanitarnega značaja. V tem času se je preko različnih projektov na računu Ustanove zbralo več kot 24.000 EUR sredstev, ki jih je Županov sklad namenil raznovrstnim aktivnostim in različnim uporabnikom, med drugim plačevanju položnic za bivanje kočevskih dijakov izven domačega kraja, Župnijski Karitas, Rdečemu križu, namenil je sredstva za prevoz dijakov, ki se šolajo v Novem mestu, zadnji dve nakazili pa sta šli na račune različnih športnih klubov, kot pomoč pri  plačilu članarin uspešnim in nadarjenim mladim športnikom.

Ustanova Županov dobrodelni sklad bo s svojimi aktivnostmi humanitarnega značaja nadaljevala tudi v letu 2014 in vas bo o projektih in doniranih sredstev redno obveščala.

Prvi tak dogodek bo gostovanje monokomedije  MULC ... vas gleda, ki bo premiero doživela 27.2.2014, čez mesec dni,25.3.2014 - na materinski dan,  pa bo že gostovala v Kočevju. V preteklih letih smo v Kočevju gostili tako sveže pečenega Fotra in se smejali tegobam Starega fotra, zato je zdaj čas, da besedo dobi Mulc. O svetu odraslih, pasteh sodobne vzgoje, odnosih v družini in prvi ljubezni nam bo skozi otroške oči z zvrhano mero navihanega humorja spregovoril Bojan Emeršič kot Mulc. Monokomedijo, ki je nastala po besedilu Roka Vilčnika in Bojana Emeršiča, režira Jaša Jamnik. 

Hvala v imenu vseh tistih, za katere smo zbirali sredstva, in sicer mlade perspektivne športnike Kočevja in srednješolske dijake, ki jim bomo pomagali z znižanim plačilom položnic za plačilo dijaških domov. Brez vaše pomoči tega ne bi mogli narediti.SREDSTVA ŽUPANOVEGA DOBRODELNEGA SKLADA ZA MLADE ŠPORTNIKE

Že drugo leto v občini Kočevje deluje fundacija Županov dobrodelni sklad, ki je izključno humanitarnega značaja. V preteklih letih smo sredstva zbirali s pomočjo županovega plesa in bili pri tem zelo uspešni. Sredstva smo prvo leto namenili vsem dijakom in študentom, ki so se šolali izven območja Kočevske ter jim s tem vsaj v omejenem obsegu razbremenili družinske proračune. Preteklo leto smo pomagali dijakom, ki se šolajo v Novem mestu tako, da smo s sredstvi in pomočjo Integrala Kočevje plačali dodaten dnevni prevoz, saj obstoječe linijske povezave silijo dijake v mukotrpno čakanje na prevoz ali pa ga zaradi šolskih obveznosti zamudijo.

Ob zaključku preteklega leta pa je Dobrodelni županov sklad organiziral gledališko predstavo Srečno ločena in od izkupička vstopnin in različnih dodatnih donacij podjetji, pomagali mladim perspektivnim športnikom. Namreč, kriza je premočno udarila tudi na Kočevskem in vse več športnih pedagogov ugotavlja, da vedno več zelo uspešnih in nadarjenih mladih športnikov opušča delo v klubih, ker nimajo družine sredstev za plačilo klubske članarine. Pomembno je mlade usmerjati v šport, saj se pri tem gradijo kvalitetne osebnostne značilnosti.

Županov dobrodelni sklad je v tem času zbiral sredstva, ki jih bo v skupni višini skoraj 2.000 EUR nakazal različnim kočevskim športnim klubom, in sicer Šahovskemu društvu Kočevje, Rokometnemu klub Evro Casino, Nogometnemu klubu Kočevje, Plesnemu klubu Jasmin, Rokometnemu klubu Grča Kočevje in Ženskemu odbojkarskemu klubu Kočevje, za poplačilo članarine mladim športnikom.

Župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič se zato v imenu mladih športnikov, katerih nadaljnji športni uspehi bi bili lahko ogroženi zaradi socialnih stisk v družinah,  zahvaljuje vsem podjetjem in posameznikom, ki ste bodisi z nakupom vstopnice ali z donacijo na račun ustanove, prispevali svoj delež pomoč.  Sredstva bodo v celoti nakazana različnim športnim klubom in na ta način  se bodo poravnale finančne obveznosti mladih športnikov. Zaradi vas in vaše pomoči bo ostal na obrazu smeh, solze pa bodo postale solze sreče in uspeha.

Ustanova Županov dobrodelni sklad pa bo svoje poslanstvo gojila tudi vnaprej, namreč že 15. februarja vas vabimo na ogled monokomedije StarFotr, igra Janez Hočevar Rifle, v režiji Jurija Zrneca.

Monokomedija bo v petek 15.2.2013 ob 19. uri v Šeškovem domu. Vstopnina je 12 EUR. Vstopnice v predprodaji lahko kupite v Kavarni v centru mesta, v Kompasu v Nami Kočevje, v Trgovini Gracija v Tuš centru ter uro pred predstavo v Šeškovem domu.

Hvala še enkrat in Vabljeni!2.000 EUROV IZ ŽUPANOVEGA DOBRODELNEGA SKLADA ZNOVA ZA MLADE ŠPORTNIKE KOČEVSKE

Od začetka leta 2011 deluje Ustanova Županov dobrodelni sklad, ki je izključno humanitarnega značaja. V tem času se je preko različnih projektov na računu Ustanove zbralo več kot 15.000 EUR sredstev, ki jih je Županov sklad namenil raznovrstnim aktivnostim in različnim uporabnikom, med drugim plačevanju položnic za bivanje kočevskih dijakov izven domačega kraja, Župnijski Karitas, Rdečemu križu, namenil je sredstva za prevoz dijakov, ki se šolajo v Novem mestu, zadnji dve nakazili pa sta šli na račune različnih športnih klubov, kot pomoč pri  plačilu članarin uspešnim in nadarjenim mladim športnikom.

Takoj po novem letu je tako Županov dobrodelni sklad sredstva v skupni višini skoraj 2.000 EUR nakazal šestim različnim kočevskim športnim klubom, danes pa so bila sredstva v višini prav tako nekaj manj kot 2.000 EUR nakazana na račune športnih društev, in sicer Šahovskemu društvu Kočevje, Rokometnemu klub Evro Casino, Nogometnemu klubu Kočevje, Plesnemu klubu Jasmin, Rokometnemu klubu Grča Kočevje in Ženskemu odbojkarskemu klubu Kočevje.

Sredstva je župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič je nakazal na račune športnih društev za poravnanje finančnih obveznosti mladih športnikov pri plačevanju mesečne klubske članarine.

Ustanova Županov dobrodelni sklad s svojimi aktivnostmi humanitarnega značaja nadaljuje tudi v letu 2013 in vas bo o projektih in doniranih sredstev redno obveščala.

2. DOBRODELNI ŽUPANOV PLES – sredstva donirana za prevoz srednješolcev na relaciji Kočevje - Novo mesto - Kočevje

Ustanova Županov dobrodelni ples organizira številne aktivnosti in dogodke in eden izmed jih je tudi Županov dobrodelni ples, ki je bil letos drugič in sicer 4. februarja. Na njem se je skozi licitacij del Zdravka Tomazinija, fotografij Vita Oražma in dela Mateja Dekleva ter preko srečelova zbralo skoraj 2.500,00 Eur. Na plesu je zbrano množico 60 obiskovalcev zabavala vseslovenska Eva Hren s Classic Evergreen Orchestra ter spektakularni nastop plesalca Plesnega kluba Jasmin.  Zbrana sredstva dobo namenjena vzpostavitvi nove dodatne linije na relaciji Kočevje - Novo mesto – Kočevje, s katerim bi srednješolcem, ki v Novem mestu obiskujejo pouk v popoldanskem času, omogočili prevoz domov.

Lansko leto je bila ustanovljena Ustanova Županov dobrodelni sklad, katere namen je zbiranje sredstev pri uresničevanju ciljev ustanove, kot so štipendiranje dijakov in študentov, dajanje enkratnih pomoči dijakom in študentom, dajanje nagrad za nadarjene dijake in študente, pomoč drugim, kadarkoli prizadetim otrokom in družinam, pomoč raznim društvom, klubom, organizacijam, zavodom, organiziranje raznih dobrodelnih prireditev, sodelovanje v raznih dobrodelnih akcijah drugih dobrodelnih ustanov ali fundacij, sodelovanje v raznih dobrodelnih akcijah posameznikov ali skupin državljanov.

Dobrodelnost je tista najbolj žlahtna plat človeka. Razumevanje soljudi v stiski in pripravljenost na pomoč nas učlovečuje. S takšnimi dejanji postanemo ljudje z veliko začetnico. Kadar pa je naša pripravljenost na pomoč usmerjena na najbolj ranljivi del naše družbe, kakor so mlajši rodovi, pa je to še toliko bolj pomembno. Vsi smo bili nekoč mladi in se spominjamo, različnih omejitev na naši poti.

Prav zato se že drugo leto Ustanova Županov dobrodelni sklad osredotoča prav na to vprašanje in po svojih skromnih možnostih poskuša pomagati. Mnogokrat ne gre za veliko pomoč, so pa izkušnje pokazale, da  tudi majhna pomoč, še bolj pa pozornost mladim, pomeni ogromno.

Zato ob tej priložnosti še enkrat hvala sem donatorjem licitarnih del 2. dobrodelnega županovega plesa – Zdravku Tomaziniju, Vitu Oražmu in Mateji Dekleva  ter vsem, ki se prispevali praktična darila za srečelov – podjetjem Kovinar Trgovina, Rofix, Eldamedo, Kompas Kočevje, Gostišče in šport Kovač Osilnica, Costella, Obnova, Artlas Alojz Šterk, in nedvomno in z veliki črkami ZAHVLA vsem donatorjem za donirana sredstva.

1. DOBRODELNI ŽUPANOV PLES - nižje položnice za kočevske srednješolce

Na božični dan je novi župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič organiziral 1.dobrodelni županov ples, za katerega je bil izkupiček namenjen Županovemu skladu, preko katerega bodo sredstva namenjena znižanemu plačilu položnic kočevskih srednješolskih otrok, ki v času šolanja prebivajo v dijaških domovih po vsej Slovenije. V županov sklad se je zbralo skoraj 3.500 eur.

Gostje so bili povabljeni v športno dvorano, katere notranjost je bila popolnoma preoblečena in ni kazala podobe športnega pridiha, pač pa izjemen večerni, gala sprejem. Na posebne plesnem podiju se je v ritmih glasbe vrtelo kar 50 parov. Ples se je pričel s sprejemom župana in njegove soproge, za glasbo pa so skrbeli uveljavljeni mački slovenske estrade Classic Evergreen Orkestra s pevko Evo Hren.
V dveh odmorih smo izvedli licitacijo del uveljavljenih kočevskih umetnikov, sliko trpečega Kristusa akademskega slikarja Staneta Jarma, Bik - umetnostno varjeno delo Jožeta Lisca, unikatni izdelek sobna lučka arhitektke Mateje Dekleva in velikega ter težkega medveda umetnika lesenih izdelkov Matije Kobola.