Člani Občinskega sveta Občine Kočevje v mandatnem obdobju 2018 – 2022.

Ime in priimek stranka/lista elektronski naslov
mag. LUCIJA HÖFERLE DeSUS lucija.hoferle@os-kocevje.si
JANKO VEBER  SLOGA janko.veber@os-kocevje.si
GABRIJELA ZABUKOVEC  SLOGA gabrijela.zabukovec@os-kocevje.si
RUDI MAVRIN SLOGA rudi.mavrin@os-kocevje.si
LUKA BUBNJIĆ  SDS luka.bubnjic@os-kocevje.si
MOJCA ČAMPELJ  SDS mojca.campelj@os-kocevje.si
VESNA LISAC  SD vesna.lisac@os-kocevje.si
PREDRAG BAKOVIĆ  SD predrag.bakovic@os-kocevje.si
ROMAN HROVAT  MOJA KOČEVSKA roman.hrovat@os-kocevje.si
TINA KOTNIK MOJA KOČEVSKA tina.kotnik@os-kocevje.si
PETER PIRC  MOJA KOČEVSKA peter.pirc@os-kocevje.si
JOŽICA PEČNIK  MOJA KOČEVSKA jozica.pecnik@os-kocevje.si
BOŠTJAN MIHELIČ  MOJA KOČEVSKA bostjan.mihelic@os-kocevje.si
PETRA DIVJAK  MOJA KOČEVSKA petra.divjak@os-kocevje.si
DALIBOR DEBARTOLI  MOJA KOČEVSKA dalibor.debartoli@os-kocevje.si
IRENA ROBIČ  MOJA KOČEVSKA irena.robic@os-kocevje.si
PRIMOŽ VELIKONJA  MOJA KOČEVSKA primoz.velikonja@os-kocevje.si
MAGDALENA PETKOVIĆ  MOJA KOČEVSKA magdalena.petkovic@os-kocevje.si
GREGOR KOŠIR  MOJA KOČEVSKA gregor.kosir@os-kocevje.si
MILAN MLAKAR  MOJA KOČEVSKA milan.mlakar@os-kocevje.si
JANEZ DEJAK  MOJA KOČEVSKA janez.dejak@os-kocevje.si
BOŠTJAN CIMPRIČ  MOJA KOČEVSKA bostjan.cimpric@os-kocevje.si
DAVID GOLE MOJA KOČEVSKA david.gole@os-kocevje.si
ZORICA POTISK MOJA KOČEVSKA zorica.potisk@os-kocevje.si
MARJAN HUDOROVIČ  ROMSKI SVETNIK marjan.hudorovic@os-kocevje.si

Na 1. redni (konstitutivni) seji OS, ki je potekala 4. 12. 2018 je bil sprejet Sklep, da je za župana izvoljen dr. Vladimir Prebilič. OS je na podlagi sprejetega Sklepa nato sprejel Ugotovitveni Sklep, da članu OS dr. Vladimirju Prebiliču zaradi nezdružljivosti funkcije člana OS s funkcijo župana, ki jo je prevzel 4. 12. 2018 preneha mandat člana OS. Občinska volilna komisija bo na podlagi Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, na katerega kandidata preide preostanek mandatne dobe.