SPV – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kočevje

 • Klemen KOVAČIČ – predstavnik šol - predsednik
 • Branko ŠAVER – predstavnik AMD Kočevje
 • Toni VLAŠIČ – predstavnik organizacij civilne družbe
 • Mitja LAVRIČ – predstavnica Vrtca Kočevje
 • Marjan HOČEVAR – predstavnik ZŠAM Kočevje
 • Tomaž HROVAT – predstavnik Komunale Kočevje
 • Andrej NAMLIH – predstavnik CGP NM, enota Kočevje
 • Marjan BLATNIK – Občinsko redarstvo
 • Sebastjan KUŽNAR – Predstavnik PP Kočevje

 

Svet za varnost občanov Občine Kočevje

 • Predrag Bakovič –  predsednik
 • Božidar Peteh – član
 • Silvo Košir – član 
 • Anton Fabjan – član
 • Dalibor Debartoli – član
 • Damir Marinč – član
 • Peter Pirc - član

 

Krajevni častni odbor Starosti prijazna občina

 • Milena Lautar
 • Ana Kosten
 • Alenka Bunderla
 • Jože Oberstar
 • Anton Prelesnik
 • Slavka Janša
 • Mihael Petrovič st.
 • Milan Mlakar
 • Zlatica Arko
 • Grega Mohorič
 • Irena Robič
 • Ivanka Bižal
 • Nuša Bakovič
 • Ana Pevec Hočevar
 • Lidija Kavran Štrbac
 • Mojca Volf
 • Živa Ogorelec

 

Svet za invalide Občine Kočevje:

 • Vesna Markoš, predsednica, Društvo invalidov Kočevje
 • Lilijana Štefanič, Občina Kočevje
 • Milena Lautar, Društvo invalidov Kočevje
 • Lucija Höferle, Društvo invalidov Kočevje
 • Miranda Dekleva, Center za socialno delo Kočevje
 • Marjeta Drobnič, Zdravstveni dom Kočevje
 • Branko Merhar, Recinko d.o.o. Kočevje
 • Liljana Kotnjek, Želva d.o.o. Ljubljana
 • Tina Žnidaršič, Sožitje Kočevje
 • Zvonimira Klobučar, Šent Kočevje
 • Anita Kovačik, Urad za delo Grosuplje, Ribnica, Kočevje
 • Andrej Pažur, Župnijska Karitas Kočevje
 • Alenka Bunderla, Območno združenje Rdečega križa Kočevje
 • Jožica Pečnik, OŠ Ljubo Šercer
 • Barbara Šlemer, OŠ Ljubo Šercer

Dokumenti: