V skladu s 14. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Kočevje imajo svetniki pravico zahtevati od župana, drugih občinskih organov in občinske uprave odgovore in pojasnila, ki so jim potrebna v zvezi z delom v občinskem svetu in njegovih delovnih telesih.

Pobude in vprašanja lahko člani občinskega svet pošljete na naslov obcina@kocevje.si ali osebno oddate na vložišču Občine Kočevje. 

Pobude in vprašanja OBRAZEC.