Občinski svet ima naslednje odbore:

Za člane Nadzornega odbora se v mandatu 2018-2022 imenujejo:

1. mag. Tomazin Robert - predsednik
2. Blaževič Tin
3. Lavrič Stanka
4. Pavlin Mirko
5. Zadnik Vanda

Za člane Odbora za družbene dejavnosti se v mandatu 2018-2022 imenujejo:

1. Lisac Vesna - predsednica
2. Čampelj Mojca
3. Kosten Ana
4. Petković Magdalena
5. Robič Irena
6. Vardijan Lidija
7. Veber Sonja

Za člane Odbora za finance in gospodarstvo se v mandatu 2018-2022 imenujejo:

1. Mihelič Boštjan - predsednik
2. Čavlović Katja
3. Debartoli Dalibor
4. Komljenović Vladimir
5. Mihelič Igor
6. Mlakar Milan
7. Zabukovec Gabrijela

Za člane Odbora za infrastrukturo in okolje se v mandatu 2018-2022 imenujejo:

1. Bubnjić Luka - predsednik
2. Cimprič Boštjan
3. Dejak Janez
4. Hočevar Marjan
5. Klepac Majda
6. Kotnik Tina
7. Stekić Aleš

Občinski svet ima naslednje komisije:

Člani komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja v mandatu 2018-2022 so:

 • Roman Hrovat - predsednik
 • Vesna Lisac - članica
 • Luka Bubnjić - član
 • Jožica Pečnik - članica
 • Peter Pirc - član
 • Lucija Höferle - članica
 • Petra Divjak - članica

Člani statutarno-pravne komisije v mandatu 2018-2020 so: 

 • Divjak Petra – predsednica
 • Dronjak Arijana
 • Košir Gregor
 • Lisac Vesna
 • Madžar Melita
 • Pahulje Darja
 • Velikonja Primož

Člani komisije za prošnje in pritožbe v mandatu 2018-2022 so:

 • Milan Mlakar - predsednik
 • Mojca Čampelj  
 • Klavdija Klun 
 • Magdalena Petković 
 • Anton Vovko

Člani komisije za spremljanje položaja romske skupnosti Občine Kočevje v mandatu 2018-2022 so:

 • Boštjan Cimprič - predsednik
 • Dalibor Debartoli
 • Robert Pajnič 
 • Irena Robič
 • Tjaša Šarkezi
 • Anita Vlašič
 • Marjan Hudorovič