Organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Kočevje sta določena z Odlokom o organizaciji in delovnem področju OU Občine Kočevje (UL RS, št. 60/16).

Sprejemna pisarna Občine Kočevje

Občina Kočevje
Ljubljanska cesta 26
1330 Kočevje

Tel.: (01) 893 82 20
E-pošta: obcina@kocevje.si

Vložišče Občine Kočevje

Uradne ure

Ponedeljek 8.00-10.00 11.00-12.00
Sreda 9.00-12.00 13.00-17.00
Petek 8.00-10.00 11.00-12.00

E-pošta: vlozisce@kocevje.si

Občinsko upravo vodi:

Lili Štefanič, direktorica občinske uprave

Tel.: 01 89 38 208
Fax: 01 89 38 230
E-pošta: lili.stefanic@kocevje.si

Uradne osebe pooblaščene za vodenje in odločanje v upravnem postopku: seznam