TELEFONSKE ŠTEVILKE IN NASLOVI E-POŠTE
 

Področje

Ime in priimek

Tel. št.

naslov e-pošte

Občinska uprava

 

89 38 220

FAX: 89 38 230

obcina(at)kocevje.si

Župan

dr. Vladimir Prebilič

89 38 206

vladimir.prebilic(at)kocevje.si

Podžupan

Roman Hrovat

89 38 232

roman.hrovat(at)kocevje.si

Direktorica OU

Lili Štefanič

89 38 208

lili.stefanic(at)kocevje.si

Višja svetovalka za odnose z javnostmi, informiranje in protokol

Katja Godeša

89 38 218

katja.godesa(at)kocevje.si

Višja svetovalka za pripravo projektne dokumentacije za prijavo na javne razpise

Irena Škufca

89 38 226

irena.skufca(at)kocevje.si

Višja svetovalka za pripravo projektne dokumentacije za prijavo na javne razpise in civilno zaščito

Anka Beznik

89 38 242

anka.beznik(at)kocevje.si

Svetovalka  za delovanje organov občine in njihovih delovnih teles

Petra Novak

89 38 212

petra.novak(at)kocevje.si

Tajnica funkcionarja V (I.)

Angelca Trdin

89 38 220

angelca.trdin(at)kocevje.si

 

Višja svetovalka za šolstvo in otroško varstvo

Kristina Krkovič

89 38 214

kristina.krkovic(at)kocevje.si

Višja svetovalka za kulturo, šport in dejavnost mladih

Nina Sambolec

89 38 244

nina.sambolec(at)kocevje.si

Višja svetovalka za kadrovske zadeve in krajevne skupnosti

Anita Simičič

89 38 237

anita.simicic(at)kocevje.si

Višja svetovalka za gospodarstvo in turizem

Sonja Movrin

89 38 223

sonja.movrin(at)kocevje.si

Svetovalka za upravno poslovanje

Darja Anunni Delač

89 38 240

darja-anunni.delac(at)kocevje.si

Administratorka V

     

Ekonom IV

Matjaž Turk

89 38 233

matjaz.turk(at)kocevje.si

Podsekretarka za proračun in finance

mag. Ana Štaudohar

89 38 204

ana.staudohar(at)kocevje.si

Finančnica VII/1

Maruša Sašek

89 38 234

marusa.sasek(at)kocevje.si

Računovodkinja VI

Slavica Jarni

89 38 200

slavica.jarni(at)kocevje.si

Blagajničarka V

Ida Kravanja

89 38 227

ida.kravanja(at)kocevje.si

Finančnica VII/1

Nataša Abram

89 38 200

natasa.abram(at)kocevje.si

Višja svetovalka za javno naročanje in nadzor nad porabo proračuna

Jožica Turk

89 38 217

jozica.turk(at)kocevje.si

Računovodkinja VII/2-II

Damjana Lisac

89 38 234

damjana.lisac(at)kocevje.si

Svetovalka  za upravljanje z objekti

Mojca Bence

89 38 235

mojca.bence(at)kocevje.si

Višja svetovalka za prostorsko planiranje

Lidija Kavran Štrbac

89 38 224

lidija.kavran(at)kocevje.si

 

   

 

Višji svetovalec za kmetijstvo, lovstvo, ribištvo in varstvo okolja

Alojz Vesel

89 38 210

alojz.vesel(at)kocevje.si

Višja svetovalka za stvarno premoženje

Brigita Špelko

89 38 211

brigita.spelko(at)kocevje.si

Višja svetovalka za prostorske podatke in urejanje prostora

Ana Adamič

89 38 209

ana.adamic(at)kocevje.si

Višja svetovalka za stvarno premoženje

Renata Vidmar

89 38 252

renata.vidmar(at)kocevje.si

Strokovna sodelavaka VII/1

Tanja Štajdohar Urh

89 38 251

tanja.stajdohar-urh(at)kocevje.si

Višja svetovalka za gospodarske javne službe

Irena Kalčič

89 38 239

irena.kalcic(at)kocevje.si

Višja svetovalka za javna naročila in investicije

Nevenka Drobnič

89 38 246

nevenka.drobnic(at)kocevje.si

Višji svetovalec za  javna naročila in investicije

Ivan Marolt

89 38 248

ivan.marolt(at)kocevje.si

Višji svetovalec za ceste in promet

Goran Šneperger

89 38 236

goran.sneperger(at)kocevje.si

Gradbeni tehnik

Marko Lovko

89 38 215

marko.lovko(at)kocevje.si

Višji svetovalec za romsko problematiko

Tim Osmak

89 38 238

tim.osmak(at)kocevje.si

Strokovna sodelavka VII/1 - PROTECHT

Suzana Levstek

89 38 229

suzana.levstek(at)kocevje.si

Strokovna sodelavka VII/2-II – vodja projekta PROTECHT

Julija Škarabot Plesničar

89 38 202

julija.skarabot-plesnicar(at)kocevje.si

Svetovalec za prostorske podatke ter prostorsko urejanje in planiranje

Nik Janeš

89 38 216

nik.janes(at)kocevje.si

Svetovalka za splošne pravne zadeve

Saša Vidmar Vesel

89 38 247

sasa.vidmar-vesel(at)kocevje.si

Svetovalka za zdravstvo in socialno varnost

Lavra Horvat

89 38 250

lavra.horvat(at)kocevje.si

Strokovna sodelavka VI

Anita Rauh

051-426-411

anita.rauh(at)kocevje.si

Svetovalka - pripravnica

Anda Pantar

89 38 221

anda.pantar(at)kocevje.si

VARNOSTNIK

 

int. 203

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Kočevje, Kostel in Osilnica - MIR

Inšpektor

Janko Kalinič

89 38 222

 

janko.kalinic(at)kocevje.si

Občinski redar

Marjan Blatnik

89 38 249

 

marjan.blatnik(at)kocevje.si

Občinski redar

Erik Klepac

059 179 204

 

erik.klepac(at)kocevje.si

Občinska redarka

Tadeja Konte

89 38 249

 

tadeja.konte(at)kocevje.si