Šalka vas 50b
1330 Kočevje

Predsednik: Rajmund Kapš
GSM: 031 807 212
E-pošta: ks.salkavas@gmail.com

Uradne ure: vsak drugi torek v mesecu, od 18.00 do 19.00.

Krajevna skupnost Šalka vas je bila ustanovljena leta 1976 in sicer pod imenom Krajevna skupnost Šalka vas – Rudnik. Leta 1995 pa se je preimenovala v krajevno skupnost Šalka vas. KS Šalka vas je kot ožji del občine Kočevje skupnost krajanov, organiziranih na območju dela mesta Kočevje – Rudnik in naselij Šalka vas, Željne, Klinja vas Spodnji Cvišlerji, Zgornji Cvišlerji, Griček pri Željnah, Onek, Mačkovec, Laze pri Oneku, Staro Brezje, Koprivnik, Rajhenav in Stari Breg, ki ima status pravne osebe. Kot ozemeljski del občine leži na zahodnem delu, površina obsega 112.04 km2 in je pretežno porasla z gozdom. V omenjenih naseljih živi povprečno 3300 ljudi.

Za KS Šalka vas je značilno predvsem zgodovina rudarstva in s tem povezano Rudniško jezero z sipinami. Na ozemlju KS pa je tudi nekaj zanimivih turističnih – kulturnih znamenitosti, med katerimi so nekatere tudi zaščitene pod Varstvom kulturne dediščine Slovenije in sicer Željnske jame, cerkve v Šalki vas, Klinji vasi in Koprivniku, grobišča na Krenu, starodavne lipe po vaseh, rudniške sipine in z njimi povezane tam živeče zaščitene živalske vrste, ribolov na jezeru …

Obseg: Cvišlerji, Hrib pri Koprivniku, Klinja vas, Koprivnik, Laze pri Oneku, Mačkovec, Onek, Podstene, Rajhenau, Stari Breg, Staro Brezje, Šalka vas in Željne.

IME IN PRIIMEK ČLANOV SVETA
Aleš Movrin
Rajmund Kapš
Janez Car
Dejan Perš
Dejan Gyorek
Jožef Jože Kure
Vlado Oberstar

 

Zapisniki sej, mandat 2018 - 2022:

Konstitutivna seja
1. redna seja
2. redna seja