20. 5. 2019 / Rebalans proračuna za leto 2019 št. 1

Občinska uprava Kočevje v javno obravnavo daje rebalans proračuna za leto 2019.

V času javne obravnave do torka, 4. 6. 2019, do 8.00 ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Rebalans proračuna za leto 2019

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2019 - 2022

Funkcionalna klasifikacija

Programska klasifikacija

27. 3. 2019 / Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje.
V času javne obravnave od  27. 3. 2019 do 6. 4. 2019 do 12.ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge k predlaganemu odloku. Dopolnitve in predlogi se podajo pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse dopolnitve in predlogi s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje - javna obravnava

17. 1. 2019 / Predlog Odloka o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Kočevje – skrajšani postopek

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Odloka o spremembi odloka o turistični in promocijski taksi v občini Kočevje – skrajšani postopek.
V času javne obravnave do 27. 1. 2019 do 12. ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge k predlaganemu odloku. Dopolnitve in predlogi se podajo pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse dopolnitve in predlogi s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Kočevje – skrajšani postopek

21. 12. 2018 / Predlog Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2020

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2020.
V času javne obravnave do 4. 1. 2019, do 10. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge k predlaganemu odloku. Dopolnitve in predlogi se podajo pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse dopolnitve in predlogi s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2020
Splošni del proračuna 2020 (tabele)
Splošni del proračuna_obrazložitev 2020
Posebni del proračuna 2020 (tabele)
Programska klasifikacija
Funkcionalna klasifikacija
Posebni del proračuna (obrazložitev)
Načrt razvojnih programov (tabele)
Načrt razvojnih programov (obrazložitev)
Načrt delovnih mest (UO+MIR)

20. 12. 2018 / Predlog Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2019

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2019
V času javne obravnave do 3. 1. 2019, do 10. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge k predlaganemu odloku. Dopolnitve in predlogi se podajo pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse dopolnitve in predlogi s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2019
Splošni del proračuna (tabele)
Splošni del proračuna (obrazložitev)
Posebni del proračuna (tabele)
Programska klasifikacija
Funkcionalna klasifikacija
Obrazložitev posebnega dela proračuna
Načrt razvojnih programov 2019-2020 (tabele)
Načrt razvojnih programov 2019-2020 (obrazložitev)
Kadrovski načrt 2019-2020

18. 12. 2018 / Predlog Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Kočevje 

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog  odloka o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Kočevje.
V času javne obravnave od 18. 12. 2018 do 27. 12. 2018 lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge k predlaganemu odloku. Dopolnitve in predlogi se podajo pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse dopolnitve in predlogi s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Kočevje

18. 10. 2018 / Predlog sklepa in odloka o statusnem preoblikovanju javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog sklepa in odloka o o statusnem preoblikovanju javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje.
V času javne obravnave do četrtka, 25. 10. 2018, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Statusno preoblikovanje javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje

 

10. 10. 2018 / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo vrtca Kočevje  - skrajšani postopek

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo vrtca Kočevje  - skrajšani postopek.
V času javne obravnave do srede, 17. 10. 2018, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo vrtca Kočevje  - skrajšani postopek

 

31. 8. 2018 / Predlog Odloka o oddajanju stavbnih in kmetijskih zemljišč v lasti Občine Kočevje v najem/zakup

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Odloka o oddajanju stavbnih in kmetijskih zemljišč v lasti Občine Kočevje v najem/zakup.
V času javne obravnave do ponedeljka, 10. 9. 2018, do 10. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog Odloka o oddajanju stavbnih in kmetijskih zemljišč v lasti Občine Kočevje v najem/zakup

 

31. 8. 2018 / Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Kočevje.
V času javne obravnave do ponedeljka, 10. 9. 2018, do 10. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog Odloka o določitvi višine stroškov LP_30.08.2018
Besedilo določb ZUreP-2_127. do 133. člen
LOKACIJSKA PREVERITEV_vsebina

 

30. 8. 2018 / Odlok o rebalansu proračuna za leto 2018 št. 3

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o rebalansu proračuna za leto 2018 št. 3.

V času javne obravnave do ponedeljka, 10. 9. 20118, do 8. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

1 Odlok o rebalansu proračuna za leto 2018 št. 3
2 Splošni del proračuna (tabele)
3 Posebni del proračuna (tabele)
4 Načrt razvojnih programov (tabele)
5 Programska klasifikacija (global)
6 Programska klasifikacija (KS)
7 Program premičnega premoženja 2018

 

24. 8. 2018 / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje.
V času javne obravnave do nedelje, 2. 9. 2018, do 14:30 ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje

Tehnični popravek točke 2.3.Spremembe - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje
 

14. 8. 2018 / Lokalni program za mladino Občine Kočevje 2018 - 2022

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Lokalnega programa za mladino Občine Kočevje 2018 - 2022.

V času javne obravnave do torka, 28. avgusta 2018, do 13. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Lokalni program za mladino Občine Kočevje 2018 - 2022

 

7. 6. 2018 / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje – skrajšani postopek

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje.

V času javne obravnave do nedelje, 17. junija 2018, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje – skrajšani postopek

 

8. 5. 2018 / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA«

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA«.

V času javne obravnave do petka, 18. maja 2018, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA«

 

4. 5. 2018 / Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Kočevje.

V času javne obravnave do ponedeljka, 14. maja 2018, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kočevje

 

Dodatne informacije o ZSRT-1 - na povezavi. 

 

27. 3. 2017 / Odlok o rebalansu proračuna za leto 2018 št. 2

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o rebalansu proračuna za leto 2018 št. 2.

V času javne obravnave do srede, 11. 4. 2018, do 9. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

1 Odlok o rebalansu proračuna za leto 2018 št. 2
2 Splošni del proračuna (tabele)
3 Posebni del proračuna (tabele)
4 Načrt razvojnih programov (tabele)
5 Programska klasifikacija (tabela)

 

22. 2. 2018 / Pravilnik o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog pravilnika o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma.

V času javne obravnave do nedelje, 4. marca 2018, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Pravilnik o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

 

20. 2. 2018 / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje.

V času javne obravnave do petka, 2. marca 2018, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje

 

20. 2. 2018 / Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kočevje za programsko obdobje 2016 – 2020

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kočevje za programsko obdobje 2016 – 2020.

V času javne obravnave do petka, 2. marca 2018, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kočevje za programsko obdobje 2016 – 2020

 

19. 2. 2018 / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje – skrajšani postopek.

V času javne obravnave do četrtka, 1. marca 2018, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje – skrajšani postopek

 

19. 2. 2018 / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje.

V času javne obravnave do četrtka, 1. marca 2018, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje

 

16. 2. 2018 / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Rinži

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Rinži.

V času javne obravnave do ponedeljka, 26. februarja 2018, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Rinži

 

16. 2. 2018 / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev.

V času javne obravnave do ponedeljka, 26. februarja 2018, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev

 

16. 2. 2018 / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stara Cerkev

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stara Cerkev.

V času javne obravnave do ponedeljka, 26. februarja 2018, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stara Cerkev

 

16. 2. 2018 / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubo Šercer

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubo Šercer.

V času javne obravnave do ponedeljka, 26. februarja 2018, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubo Šercer

 

16. 2. 2018 / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Kočevje – skrajšani postopek.

V času javne obravnave do ponedeljka, 26. februarja 2018, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Kočevje – skrajšani postopek

 

27. 12. 2017 / Odlok o rebalansu proračuna za leto 2018 št. 1

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o rebalansu proračuna za leto 2018 št. 1.

V času javne obravnave do srede, 10. 1. 2018, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

1 Odlok o rebalansu proračuna za leto 2018 št. 1
2 Splošni del proračuna (tabele)
3 Splošni del proračuna (obrazložitev)
4 Posebni del proračuna (tabele)
5 Posebni del rebalansa (obrazložitev)
6 Načrt razvojnih programov (tabele)
7 Programska klasifikacija (tabela)

 

30. 11. 2017 / Odlok o spremembah in dopolnitvah o ustanovitvi javnega zavoda ZD Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o spremembah in dopolnitvah o ustanovitvi javnega zavoda ZD Kočevje.

V času javne obravnave do nedelje, 10. decembra 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok o spremembah in dopolnitvah o ustanovitvi javnega zavoda ZD Kočevje_30.11.2017

 

30. 11. 2017 / Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju šolskih prostorov v občini Kočevje v uporabo

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju šolskih prostorov v občini Kočevje v uporabo.

V času javne obravnave do nedelje, 10. decembra 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju šolskih prostorov v občini Kočevje v uporabo

 

24. 11. 2017 / Odlok o spremembah proračuna Občine Kočevje za leto 2018 - predlog

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o spremembah proračuna Občine Kočevje za leto 2018 - predlog.

V času javne obravnave do petka, 8. decembra 2017 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

1_spremembe_proracuna_za_leto_2018
2_splosni_del_proracuna_tabele
3_splosni_del_proracuna_obrazlozitev
4_posebni_del_proracuna_tabele
5_posebni_del_proracuna_obrazlozitev
6_nacrt_razvojnih_programov
7_nrp_2018-2021_obrazlozitev
8_programska_klasifikacija

 

13. 11. 2017 / Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa občine Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kočevje.

V času javne obravnave do petka, 24. novembra 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kočevje

 

29. 9. 2017 / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kočevje – skrajšani postopek

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kočevje.

V času javne obravnave do ponedeljka, 9. oktobra 2017 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kočevje - gradivo

 

10. 8. 2017 / Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov na območju občine Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov na območju občine Kočevje.

V času javne obravnave do nedelje, 20. avgusta 2017 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov na območju občine Kočevje - gradivo

 

8. 8. 2017 / Odlok o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 3

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 3.

V času javne obravnave do srede, 23. avgusta 2017 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

1_odlok_o_rebalansu_proracuna_za_leto_2017_st._3_0.pdf
2_splosni_del_rebalansa_proracuna_za_leto_2017_st.3_tabele.pdf
3_posebni_del_rebalansa_proracuna_za_leto_2017_st.3_tabele.pdf
4_nacrt_razvojnih_programov_2017-2020_tabele.pdf
5_funkcionalna_klasifikacija_rebalans_st._3_2017.pdf
6_programska_klasifikacija_2017_global_ks_delezi_rebalans_st._3.pdf
7_kadrovski_nacrt_delovnih_mest.pdf

 

9. 6. 2017 / Odlok o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 2

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 2.

V času javne obravnave do nedelje, 18. junija 2017, do 16. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok_o_rebalansu_proračuna_za_leto_2017_št._2_.pdf
Splošni_del_proračuna_tabele.pdf
Posebni_del_proračuna_2017_tabele.pdf
Načrt_razvojnih_programov_2017-2020.pdf
Funkcionalna_klasifikacija_rebalans_st._2_2017.pdf
Programska_klasifikacija_2017_global_KS_deleži_rebalans_st._2.pdf

 

9. 6. 2017 / Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin.

V času javne obravnave do ponedeljka, 19. junija 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Sprememba_odloka_o_posebni_in_podrejeni_rabi_javnih_povrsin.docx

 

6. 6. 2017 / Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo vrtca Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo vrtca Kočevje.

V času javne obravnave do četrtka, 15. junija 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok_o_jzp_javna_obravnava.docx

 

6. 6. 2017 / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA« - skrajšani postopek.

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA«.

V času javne obravnave do četrtka, 15. junija 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_ustanovitvi_in_izdajanju_obcinskega_časopisa_Kočevska.docx

 

4.5.2017/ Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2018

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2018.

V času javne obravnave do četrtka, 18. maja 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok_o_proracunu_Občine_Kočevje_za_leto_2018.pdf

Splosni_del_proračuna_2018_tabele.pdf

Splosni_del_proračuna_2018_obrazlozitev.pdf

Posebni_del_proračuna_tabele.pdf

Posebni_del_2018_obrazlozitev.pdf

Načrt_razvojnih_programov_2018_tabele.pdf

Načrt_razvojnih_programov_obrazlozitev.pdf

Programska_klasifikacija_2018.pdf

Funkcionalna_klasifikacija_2018.pdf

Načrt_delovnih_mest_z_obrazlozitvijo_UO_-_predlog_2018.pdf

Načrt_delovnih_mest_2018_-_MIR.pdf

 

25.4.2017 / Odlok o turističnem vodenju na območju destinacije Kočevsko, ki zajema Občine Kočevje, Kostel in Osilnica.

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o turističnem vodenju na območju destinacije Kočevsko, ki zajema Občine Kočevje, Kostel in Osilnica.

V času javne obravnave do petka, 5. maja 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog_odloka_o_turisticnem_vodenju_na_obmocju_destinacije_Kočevsko,_ki_zajema_Obcine_Kočevje,_Kostel_in_Osilnica.docx

 

21.4.2017 / Celostna prometna strategija Občine Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Celostno prometno strategijo.

V času javne obravnave do petka, 5. maja 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Gradivo_za_obcinski_svet_CPS_Obcina_Kocevje.pdf

CPS.docx

Celoten dokumen se nahaja na spletni strani Občine Kočevje http://www.kocevje.si/za-obcane/celostna-prometna-strategija.

 

21.4.2017 / Lokalni program za mladino Občine Kočevje (2017-2021).

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Lokalni program za mladino Občine Kočevje (2017-2021).

V času javne obravnave do petka, 5. maja 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Gradivo_javna_obravnava_-_Lokalni_program_za_mladino_Občine_Kočevje.docx

 

21.4.2017 / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa "Kočevska".

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa "Kočevska".

V času javne obravnave do nedelje, 30. aprila 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_ustanovitvi_in_izdajanju_občinskega_časopisa_Kočevska__2.docx

 

20.4.2017 / Lokalni energetski koncept Občine Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Lokalni energetski koncept Občine Kočevje.

V času javne obravnave do petka, 5. maja 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Lokalni_energetski_koncept.docx

LEK.pdf

LEK-povzetek.pdf

Priloga_1_-_soglasje.pdf

 

15.3.2017 / Odlok o mirujočem prometu

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o mirujočem prometu.

V času javne obravnave do petka, 24. marca 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta

Odlok_o_mirujočem_prometu.docx.

Priloga_k_odloku_parkirisce.docx

 

15.3.2017 / Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kočevje.

V času javne obravnave do petka, 24. marca 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Sprememba pravilnika o subvencioniranju_MKCN.docx

 

3.3.2017 / Odlok o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 1

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 1.

V času javne obravnave do petka, 17. marca 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta

Odlok o rebalansu proracuna za leto 2017 št. 1.pdf

Splošni de _proracuna.pdf

Posebni del proračuna.pdf

Načrt razvojnih programov.pdf

Programska klasifikacija občina KS delezi.pdf

Načrt delovnih mest OU.pdf

 

2.2.2017 / Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo dajeOdlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kočevje.

V času javne obravnave do nedelje, 12. februarja 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok_o_posz in merilih za odmero_kom._pris na območju Občine Kočevje_za_obcinski_svet_02.02.2017_0.docx

Priloga_1_odloka_o_posz_in_merilih_za_odmero_kom._pris._na_obmocju_obcine_kocevje_za_obcinski_svet_01.02.2017.docx

Priloga_1_odloka_o_posz_in_merilih_za_odmero_kom._pris._na_obmocju_obcine_kocevje_za_obcinski_svet_01.02.2017_0.docx

Posz_na_obmocju_obcine_kocevje_za_obcinski_svet_01.02.2017_1.pdf

 

2.2.2017 / Predlog Odloka o posebni in podrejeni rabi javni površin

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Odloka o posebni in podrejeni rabi javni površin.

V času javne obravnave do nedelje, 12. februarja 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog odloka o posebni in podrejeni rabi javnih povrsin.docx

1.2.2017 / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje - skrajšani postopek

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje - skrajšani postopek.

V času javne obravnave do petka, 10. februarja 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka_o GJS v_Občini Kočevje.docx

1.2.2017 / Odlok o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz lokalnega omrežja

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz lokalnega omrežja - skrajšani postopek

V času javne obravnave do petka, 10. februarja 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok - toplota-ver4 - za javno obravnavo_1.2.2017_0.docx

1.2.2017 / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje - skrajšani postopek

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje - skrajšani postopek.

V času javne obravnave do petka, 10. februarja 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Dopolnitev odloka o ravnanju s_ko_ver7 za javno obravnavo.docx

30.1.2016 / Dopolnilo Strategije razvoja turizma, verzija 1.2

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Dopolnilo Strategije razvoja turizma, verzija 1.2.

V času javne obravnave do ponedeljka, 13. februarja 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Dopolnilo strategije razvoja turizma verzija 1.2.pdf

30.1.2017 / Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kočevje.

V času javne obravnave do srede, 8. februarja 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zagotavljanju sredstev in drugih pogojev za delo članov_OS.docx

6.12.2017/ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje.

V času javne obravnave do ponedeljka, 16. januarja 2017, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog gradiva - sprememba pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev - _gospodarstvo.pdf

29.11.2016 / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje– skrajšani postopek

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje– skrajšani postopek

V času javne obravnave do petka, 9..12. 2016, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog: Predlog odloka_.docx

29.11.2016 / Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Kočevje.

V času javne obravnave do petka, 9..12. 2016, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini_Kočevje.docx

11.11.2016 / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu  opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kočevje– skrajšani postopek

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu  opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kočevje– skrajšani postopek.

V času javne obravnave do ponedeljka, 21. novembra 2016, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Spremembe_in_dopolnitve_odloka.docx

Priloga_1.docx

10.11.2016/Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje.

V času javne obravnave do sobote, 19. novembra 2016, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Glasbena šola Kočevje.docx

3.11.2016 / Spremembe Proračuna za leto 2017

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Spremembe Proračuna za leto 2017.

V času javne obravnave do četrtka, 17. novembra 2016, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Spremembe proracuna za leto 2017.pdf

Splosni del proracuna 2017 tabele.pdf

Splosni del proracuna obrazlozitev .pdf

Posebni del proracuna tabele.pdf

Posebni del proracuna obrazlozitev.pdf

Nacrt razvojnih programov tabele.pdf

Nacrt delovnih mest .pdf

Programska klasifikacija 2017 global KS delezi.pdf

 

 

Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi JZTKK

 

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Spremembe in dopolnitve  Odloka o ustanovitvi JZTKK.

V času javne obravnave do četrtka, 13. oktobra 2016, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi_JZTKK.docx

 

3.10.2016/ Predlog Odloka Pokrajinski muzej Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Odloka o ustanovitvi Pokrajinskega muzeja Kočevje.

V času javne obravnave do srede, 12. oktobra 2016, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Gradivo_odlok - Pokrajinski_muzej_Kočevje_prvo branje_2016.docx

30.9.2016

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Kočevje.

V času javne obravnave do ponedeljka, 10. oktobra 2016, do 9. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog Odloka o ustanovitvi_javnega_zavoda_Knjiznica_Kocevje.docx

29.9.2016/ Predlog Rebalans št.2, 2016

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Rebalansa št. 2 za leto 2016.

V času javne obravnave do četrtka, 13. oktobra 2016, do 9. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Odlok z obrazlozitvijo rebalans št. 2 2016.pdf

Splosni del rebalansa proracuna 2016.pdf

Posebni del rebalnasa proracuna_2016.pdf

Načrt razvojnih programov 2016-2019.pdf

Programska klasifikacija.pdf

28.9.2016/ Predlog Odloka o OPN Občine Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Odloka o OPN Občine Kočevje.

V času javne obravnave do srede, 12. oktobra 2016, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

OPN_Kočevje_odlok_usklajen_predlog.pdf

OPN Občine Kočevje - Priloga EO_NO usklajen predlog.htm

ast.pdf

Shema_postopka_priprave_in_sprejema_OPN Občine_Kočevje.doc

Priloga_1_prikaz_obmocja_ki_ga_zajema_plan_merilo_1_.pdf

Priloga_2_prikaz_predvidene_namenske_rabe_prostora_merilo_1_125000.pdf

Okoljsko poročilo op_opn_kocevje_v7.1_1.pdf

.op_opn_kocevje_v7.1.doc

Link: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=kocevje&cx=492939&cy=540...

 

 

 

 

28.9.2016/Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ljubo Šercer

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda OŠ Ljubo Šercer.

V času javne obravnave do petka, 7. oktobra 2016, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ljubo Šercer.docx

 

25.8.2016/ Predlog Odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Kočevje.

V času javne obravnave do nedelje, 4. septembra, do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog-Odlok o organizaciji in delovnem področju_občinske uprave_Obcine_Kocevje.docx

8.6.2016 / Odlok o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Občine Kočevje.

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Občine Kočevje.

V času javne obravnave do petka 17.6.2016 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Predlog:

Odlok o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Obcine Kocevje.odt

2.6.2016 / Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA« - skrajšani postopek.

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa Kočevska.

V času javne obravnave do četrtka 9.6.2016 do 10. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače.

Predlog Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju obcinskega casopisa Kocevska_0.docx

31.5.2016/ Predlog spremembe in dopolnitve odloka o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje- prva obravnava

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje spremembe in dopolnitve odloka o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje- prva obravnava.

V času javne obravnave do četrtka 9.6.2016 do 10. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače.  

Spremembe in dopolnitve odloka o obcinskih javnih cestah ter urejanju javnih povrsin na obmocju Obcine Kocevje .docx

26.5.2016/ Predlog rebalansa proračuna Občine Kočevje za leto  2016 št.1

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje predlog rebalansa proračuna Občine Kočevje za leto 2016 št. 1

V času javne obravnave do četrtka 9. junija.2016 do 10. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače.

Odlok rebalansu_proracuna z_obrazlozitvijo.pdf

Splosni del proracuna tabele.pdf

Posebni del proracuna tabele pdf

Obrazlozitev splosnega dela rebalansa.pdf

Obrazlozitev_posebnega_dela_rebalansa_proracuna.pdf

Nacrt razvojnih programov.pdf

Programska klasifikacija global.pdf

Sklep o letnem nacrtu ravnanja s stvarnim premozenjem.pdf

 

4.4.2016 / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2016.

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o spremembah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2016.

V času javne obravnave do srede 13.4.2016 do 10. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače.

Predlog odloka_o_proracunu_obcine_kocevje_za_leto_2016.pdf

 

4.4.2016 / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA.

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA- skrajšani postopek

V času javne obravnave do srede 13.4.2016 do 10. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače.

Predlog odloka_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_ustanovitvi_in_izdajanju_obcinskega_casopisa_kocevska.pdf

 

1.4.2016 / Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev - prva obravnava

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev - prva obravnava

V času javne obravnave do ponedeljka 11.4.2016 do 10. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače.  

Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev - prva obravnava

-------------------------------------

1.4.2016 / Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stara Cerkev – prva obravnava

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stara Cerkev – prva obravnava.

V času javne obravnave do ponedeljka 11.4.2016 do 10. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače.  

Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stara Cerkev – prva obravnava

---------------------------------------

1.4.2016 / Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola ob Rinži - prva obravnava

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola ob Rinži - prva obravnava.

V času javne obravnave do ponedeljka 11.4.2016 do 10. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače.  

Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola ob Rinži - prva obravnava

-----------------------------------------

8.3.2016 / Predlog Odloka o NUSZ_predlog gradiva za OS 2016

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Odloka o NUSZ_predlog gradiva za OS 2016.

V času javne obravnave do petka, 18.3.2016 do 10. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

Predlog Odloka o NUSZ_predlog gradiva za OS 2016.

-------------------------------------------

1.2.2016 / Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kočevje za programsko obdobje 2016 – 2020.

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kočevje za programsko obdobje 2016 – 2020.

V času javne obravnave do četrtka, 11.2.2016 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kočevje za programsko obdobje 2016 – 2020.

-------------------------------------------

1.2.2016 / Predlog Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje kurilne naprave za ogrevanje eno- in več stanovanjskih stavb oziroma posameznih stanovanj na območju Občine Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje kurilne naprave za ogrevanje eno- in več stanovanjskih stavb oziroma posameznih stanovanj na območju Občine Kočevje.

V času javne obravnave do četrtka, 11.2.2016 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.   

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

Predlog Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje kurilne naprave za ogrevanje eno- in več stanovanjskih stavb oziroma posameznih stanovanj na območju Občine Kočevje

-------------------------------------------

5.1.2016 / Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju občine Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju občine Kočevje.

V času javne obravnave do petka, 15.1.2016 do 10. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju občine Kočevje

-------------------------------------------

4.1.2016 / Predlog Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva.

V času javne obravnave do četrtka, 14.1.2016 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

Predlog Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva

-------------------------------------------

2.12.2015 / Predlog ODLOKA o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog ODLOKA o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje

V času javne obravnave do petka, 12.12.2015 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

Kategorizacija1

Kategorizacija2

Predlog ODLOKA o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje

-------------------------------------------

2.12.2015 / Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kočevje za programsko obdobje 2016 – 2020

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kočevje za programsko obdobje 2016 – 2020

V času javne obravnave do petka, 12.12.2015 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kočevje za programsko obdobje 2016 – 2020

-------------------------------------------

10.11.2015 / Predlog PRORAČUNA ZA LETO 2017

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje PRORAČUNA ZA LETO 2017.

V času javne obravnave do petka, 11.12.2015 do 10. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

1 Odlok o proračunu za leto 2017 z obrazložitvijo

2 Splošni del proračuna 2017 (tabele)

3 Splošni del proračuna (obrazložitev)

4 Posebni del proračuna 2017 (tabele)

5 Obrazložitev posebnega dela proračuna 2017

6 Načrt razvojnih programov

7 Načrt delovih mest 2017 (UO, MIR)

8 Programska klasifikacija 2017 (global, KS)

9 Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2017 _1.del

9 Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2017_2.del

-------------------------------------------

10.11.2015 / Predlog PRORAČUNA ZA LETO 2016

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje PRORAČUNA ZA LETO 2016.

V času javne obravnave do ponedeljeka, 25.11.2015 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

1 Odlok o proračunu za leto 2016 z obrazložitvijo

2 Splošni del proračuna 2016 (tabele)

3 Splošni del proračuna (obrazložitev)

4 Posebni del proračuna 2016 (tabele)

5 Obrazložitve posebnega proračuna za leto 2016

6 Načrt razvojnih programov (tabele)  

7 Načrt delovnih mest (UO, MIR)

8 Programska klasifikacija (global, KS)

9 Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2016

-------------------------------------------

2.11.2015 / Predlog Odloka  o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Odloka  o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje

V času javne obravnave do ponedeljeka, 12.11.2015 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

Predlog Odloka  o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje

-------------------------------------------

2.11.2015 / Predlog Pravilnika o sofinanciranju plačila stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe za osebe s težavami v duševnem zdravju

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje  Predlog Pravilnika o sofinanciranju plačila stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe za osebe s težavami v duševnem zdravju

V času javne obravnave do ponedeljeka, 12.11.2015 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

Predlog Pravilnika o sofinanciranju plačila stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe za osebe s težavami v duševnem zdravju

-------------------------------------------

1.10.2015 / Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje 

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje 

V času javne obravnave do ponedeljeka, 12.10.2015 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje 

-------------------------------------------

1.10.2015 / Predlog Pravilnika o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje  Predlog Pravilnika o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov

V času javne obravnave do ponedeljeka, 12.10.2015 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

Predlog Pravilnika o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov 

-------------------------------------------

1.10.2015 / Predlog Odlok o prenehanju JZ romski zaposlitveni center

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje  Predlog Odlok o prenehanju JZ romski zaposlitveni center

V času javne obravnave do ponedeljeka, 12.10.2015 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

Predlog Odlok o prenehanju JZ romski zaposlitveni center

-------------------------------------------

1.10.2015 / Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje

V času javne obravnave do ponedeljeka, 12.10.2015 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev

-------------------------------------------

30.9.2015 / Predlog Pravilnika o oddajanju šolskih prostorov v uporabo

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje  Predlog Pravilnika o oddajanju šolskih prostorov v uporabo.

V času javne obravnave do sobote, 10.10.2015 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

Predlog  Predlog Pravilnika o oddajanju šolskih prostorov v uporabo

-------------------------------------------

8.9.2015 / Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje«

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje«

V času javne obravnave do petka, 18.9.2015 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje«

-------------------------------------------

8.9.2015 / Predlog Pravilnika o uporabi službenega vozila Občine Kočevje v službene in privatne namene 

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Pravilnika o uporabi službenega vozila Občine Kočevje v službene in privatne namene.

V času javne obravnave do petka, 18.9.2015 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

Predlog Pravilnika o uporabi službenega vozila Občine Kočevje v službene in privatne namene 

-------------------------------------------

1.9.2015 / Predlog LOKALNEGA PROGRAMA OBČINE KOČEVJE ZA KULTURO 2015-2019

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Lokalnega programa občine Kočevje za kulturo 2015-2019.

V času javne obravnave do torka, 15.9.2015 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

Predlog LOKALNEGA PROGRAMA OBČINE KOČEVJE ZA KULTURO 2015-2019

-------------------------------------------

1.9.2015 / Predlog STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA V OBČINI KOČEVJE 2015 - 2025

Občinska uprava Občine Kočevje v javno obravnavo daje Predlog Strategije razvoja turizma v občini Kočevje 2015 - 2025.

V času javne obravnave do torka, 15.9.2015 do 12. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kocevje.si.  

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta.

Objavljeni dokument je predlog akta, za katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. 

Predlog STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA V OBČINI KOČEVJE 2015 - 2025