Mesto Kočevje je gospodarsko, turistično, kulturno in izobraževalno središče Kočevskega. Naša vizija je, da to postanemo tudi na nivoju regije. V letu 2018 je občina Kočevje prejela nagrado Zlati kamen, nagrado za razvojno najbolj prodorno občino leta.

Občina Kočevje je največja občina v Republiki Sloveniji, zavzema površino 555,4 km2, v 86 naseljih pa živi okoli 16.000 prebivalcev. Velikost občine predstavlja tudi omejitve: vzdrževanje zahtevne infrastrukturne mreže zaradi razpršene poselitve in podedovana oddaljenost od glavnega mesta Ljubljane, kar se odraža tudi v odseljevanju mladih in večjih naporih pri pridobivanju novih investicij.

Kočevsko spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije in tudi Srednje Evrope. Kar 90 % pokrajine pokrivajo gozdovi, med katerimi prevladujejo dinarski gozdovi jelke in bukve. Posebej ponosni smo na šest ohranjenih pragozdnih ostankov, med katerimi je bil pragozd Krokar leta 2017 vpisan tudi na seznam svetovne dediščine UNESCO.

Kočevsko zaznamuje posebna zgodovina. Skoraj 600 let so tu živeli kočevski Nemci, ki so predstavljali kulturni in jezikovni otok sredi slovenskega ozemlja. Spomini nanje živijo še danes, največ pa jih je shranjenih v Pokrajinskem muzeju. Ta domuje v nekdanjem Sokolskem, danes Šeškovem domu, kjer je leta 1943 zasedal zbor odposlancev slovenskega naroda. Kočevsko so močno zaznamovali povojni dogodki, med katerimi so bili poboji v Kočevskem Rogu leta 1945, oblikovanje obsežnega varovanega področja s posebnim pomenom in podzemnimi objekti, ki si jih je dandanes mogoče tudi ogledati. Izjemno ponosni smo na vlogo Kočevskega v vojni za samostojno in neodvisno Slovenijo, saj je bila prav pri nas utemeljena Manevrska struktura narodne zaščite, brez katere bi ne bilo mogoče obraniti samostojnosti in neodvisnosti naše Slovenije.

Poslanstvo

Naša osnovna naloga je zagotavljanje pogojev za kakovostno življenje posameznikov in različnih skupin. To uresničujemo z vlaganjem v okolje in trajnostni razvoj, spodbujanjem kreativnega okolja in vzpostavljanjem pogojev za razvoj gospodarstva ter s tem ustvarjanjem novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Vsakodnevno udejanjamo naš moto: v službi občank in občanov! 

Vizija 

Kočevju in Kočevskemu bomo vrnili to, kar sta nekdaj že imela – položaj pomembnega regionalnega središča na področju kulture, izobraževanja, turizma in gospodarstva v južni Sloveniji.


Foto: Marjan Artnak - mesto Kočevje


Foto: Šeškov dom, Pokrajinski muzej Kočevje


Foto: Marjan Artnak - Pragozd Krokar