Ob občinskem prazniku se podeljujejo priznanja, nagrade in plakete. Priznanja se podeljujejo za pomembnejše trajne uspehe, za vzorna dejanja in pomemben prispevek k ugledu Občine Kočevje. Nagrade se podeljujejo za vrhunske dosežke na področju različne družbene dejavnosti, ki v prostoru Občine Kočevje veljajo za reprezentativno pridobitev. Plakete se podeljujejo za pomembne dosežke ali v pomembnih trenutkih izvajalcem različnih družbenih dejavnosti.

Podelitev omenjenih nagrad je razdeljena glede na namen in vsebino. Po pomembnosti in teži si sledijo:

Priznanja:

Naziv častnega občana Občine Kočevje se lahko podeli:

 • osebi, ki doseže pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, športnem, vzgojno-izobraževalnem ali humanitarnem področju;
 • osebi, ki je pomembno zaznamovala življenje v občini in je pustila pečat ter s tem predstavljala občino doma in v svetu;
 • posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno prispevali k razvoju družbe, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti oziroma k ugledu in razvoju občine;
 • inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim delom prispeval k napredku in razvoju ter ugledu občine.

Grb Občine Kočevje se lahko podeli posameznikom, skupinam oseb ali organizacijam:

 • za dolgoletne uspehe na področjih, na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine;
 • ki bistveno prispevajo k prepoznavnosti in identificiranju kulturne identitete Kočevja ali izkažejo izjemno pozitiven odnos do Kočevske;
 • ki so povezovalni člen med kočevsko sodobnostjo in preteklostjo.

Nagrade:

Humkova nagrada se lahko podeli posameznikom, skupinam oseb ali organizacijam:

 • ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na kulturnem, znanstvenem, prosvetnem, vzgojno izobraževalnem in humanitarnem področju ter družbeno političnim delom;
 • ki na humanitarnem področju s svojim delom prispevajo k dobrobiti občank in občanov.

Verderberjeva nagrada se lahko podeli posameznikom, skupinam oseb ali organizacijam:

 • za izjemne športne dosežke;
 • ki so osvojili naslove državnega prvaka ali dosegli vidnejše športne dosežke v nacionalnem in v mednarodnem merilu;
 • za izjemen prispevek pri razvoju športa v Občini Kočevje;
 • ki so skozi daljše časovno obdobje pomembno prispevali k razvoju športa v Občini Kočevje.

Kozlerjeva nagrada se lahko podeli posameznikom, skupinam oseb ali organizacijam:

 • za življenjsko delo, za večletne uspehe ali enkratne izjemne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega pomena na področju gospodarstva, podjetništva in obrti, s katerimi je pomembno vplival na razvoj in ugled Občine Kočevje na gospodarskem področju;
 • za večletne uspehe ali dosežke na gospodarskem področju življenja in dela, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in ugled Občine Kočevje;
 • za dosežke, ki so vplivali na trajne rezultate poslovanja in splošen ugled posamezne gospodarske družbe v širšem družbenem okolju.

Plakete:

Spominska plaketa Občine Kočevje se lahko podeli,

 • domačim in tujim podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, organom, društvom, skupinam ljudi in posameznikom ob njihovih pomembnejših jubilejih.

Plaketa Župana Občine Kočevje lahko župan podeli:

 • za posamezne enkratne dosežke in uspehe posameznikov, podjetij, zavodov, krajevnih skupnosti in društev;
 • ob kateremkoli dogodku ali priložnosti, za posebne dosežke in pomembne dogodke.