ČASTNI OBČANI OBČINE KOČEVJE

  • mag. Janez Černač, častni občan Občine Kočevje leta 2015

Občina Kočevje podeljuje naziv ČASTNEGA OBČANA Občine Kočevje  JANEZU ČERNAČU  za prispevek k razvoju ter promociji Kočevske doma in v svetu, k varstvu narave in okolja ter ozaveščanje pomena etičnega odnosa do Življenja - rastlin, gozda, živali – do človeka.

  • Saša Bižal, častni občan Občine Kočevje leta 2012

Občina Kočevje podeljuje naziv častni občan Občine Kočevje Saši Bižalu za njegov izjemen dolgoletni prispevek k razvoju športa na Kočevskem in njegovo pedagoško delo, pri katerem je svojo predanostjo športu z izjemnim občutkom navduševal in motiviral številne generacije mladih za šport.

  • Srečko Kovačič - častni občan Občine Kočevje leta 2011

Občina Kočevje podeljuje naziv častni občan Občine Kočevje prof. Srečku Kovačiču za njegovo dolgoletno uspešno pedagoško delo, pri katerem je svoje bogato znanje matematike in fizike z veliko ljubeznijo prenašal na številne generacije. Svojo izobraževalno angažiranost je dopolnjeval s sodelovanjem pri razvoju državnih učnih programov ter ustanavljanju Ljudske univerze Kočevje. Prav tako je 10 let veliko svojega truda vložil v ženski in moški rokomet na Kočevskem.

  • Mihael Petrovič - častni občan Občine Kočevje leta 2010

Občina Kočevje podeljuje naziv častni občan Občine Kočevje Mihaelu Petroviču, ki je s svojo dolgoletno strokovno in družbeno angažiranostjo pomembno prispeval k razvoju lokalne skupnosti ter doprinesel k njenemu ugledu, prepoznavnosti in promociji po Sloveniji in v svetu. 

  • Alojz Hočevar – častni občan Občine Kočevje leta 2009

Občina Kočevje podeljuje naziv častni občan Občine Kočevje Alojzu Hočevarju za dolgoletno uspešno delo na področju gospodarstva, kulture, v družbenopolitičnih organizacijah ter za njegov prispevek pri obnovi in razvoju Kočevja.

  • Stanislav Rančigaj – častni občan Občine Kočevje leta 2008

Občina Kočevje podeljuje naziv častni občan Občine Kočevje Stanislavu Rančigaju za pomemben prispevek k razvoju družbe in občine ter dosežke na raznih področjih človekove ustvarjalnosti.

  • Franci Korelc – častni občan Občine Kočevje leta 2007

Občina Kočevje podeljuje naziv častni občan Občine Kočevje Franciju Korelcu iz Kočevja za pomemben prispevek k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in ugledu občine.

  • Anton Prelesnik - častni občan Občine Kočevje leta 2005

Občina Kočevje podeljuje naziv častni občan Občine Kočevje Antonu Prelesniku iz Kočevja za ohranjanje naše kulturne in naravne dediščine ter bogatega in dolgoletnega dela, s katerim je nedvomno pomembno prispeval k promociji Kočevske v Sloveniji in v svetu.

  • Miloš Humek - častni občan Občine Kočevje leta 2001

Občina Kočevje podeljuje naziv častni občan Občine Kočevje profesorju Milošu Humeku iz Škofje Loke za dolgoletno uspešno delo na področju kulture in šolstva na Kočevskem ter za njegov prispevek, pomemben za razvoj in ugled občine.

  • Stanislav Jarm – častni občan Občine Kočevje leta 2000

Občina Kočevje podeljuje naziv častni občan Občine Kočevje akademskemu kiparju Stanetu Jarmu iz Kočevja za življenjsko delo in uspehe na področju upodabljajoče umetnosti ter za njegov prispevek k ugledu občine.

  • Kare Stokke - častni občan Občine Kočevje leta 1998

25. letnemu poslovnemu partnerju podjetja LIK – Lesna industrija Kočevje d.d. ter lastniku STOKKE FABRIKKAS N – 6260, Skodje, iz Norveške g. KARE STOKKE-ju iz Spjelkavika se za njegov izreden prispevek h gospodarskemu razvoju delniške družbe LIK Kočevje in Občine Kočevje podeli naziv častnega občana Občine Kočevje.

  • Tatjana Jakac - častni občan Občine Kočevje leta 1996

Občina Kočevje podeljuje naziv častni občan Občine Kočevje gospe Tatjani Jakac za dolgoletno kulturno povezavo z občino in mestom Kočevje. Božidar Jakac je leta 1987 mestu Kočevje podaril 34 risb, ki jih je ustvaril na zasedanju zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju od 1. do 3. oktobra 1943. Po letu 1992 je njegova vdova Tatjana Jakac podarila še nadaljnjih 46 risb. Tako jih je danes skupaj 80, razstavljenih v dvorani, kjer je zbor dejansko potekal.

  • Prof. dr. Franjo Zdravič - častni občan Občine Kočevje leta 1987
  • Jože Ožbolt – častni občan Občine Kočevje leta 1985
  • Andrej Lev Cetinski - častni občan Občine Kočevje leta 1985
  • Jože Boldan Silni - častni občan Občine Kočevje leta 1985
  • Marjan Brecelj - častni občan Občine Kočevje leta 1983
  • Josip Vidmar - častni občan Občine Kočevje leta 1983
  • Franjo Lubej - častni občan Občine Kočevje leta 1983
  • Zoran Polič - častni občan Občine Kočevje leta 1983
  • Josip Rus - častni občan Občine Kočevje leta 1983
  • Božidar Jakac - častni občan Občine Kočevje leta 1983
  • Bogdan Osolnik – častni občan Občine Kočevje leta 1983
  • Ivan Maček Matija - častni občan Občine Kočevje leta 1981
  • Milan Škerlovaj - Petrač, častni občan Občine Kočevje leta 1973
  • Edvard Kardelj - častni občan Občine Kočevje  leta 1969