Občina Kočevje občinski praznik praznuje 3. oktobra na spomin ob zasedanju Zbora odposlancev, ki je potekalo v Kočevju od 1. do 3. oktobra 1943 v takratnem Sokolskem domu. Zbor odposlancev slovenskega naroda je bil prvo neposredno izvoljeno telo oziroma predstavništvo nekega naroda v vojnih razmerah, prvo v celi Evropi. S svojimi sklepi in odločitvami je uzakonil narodno oblast na slovenskih tleh in izvolil njeno najvišje predstavništvo Slovenski narodnoosvobodilni odbor (SNOO), prvi slovenski partizanski parlament. Z razglasitvijo slovenske državnosti, z oblikovanjem prvega slovenskega parlamenta, je slovenski narod končno dobil vse oznake državnopravnega subjekta, moderne nacije, in to v Kočevju.

Vsa leta Občina Kočevje praznuje svoj občinski praznik z osrednjo prireditvijo, ki smo jo poimenovali »Tu, kjer sem doma«. Je nadvse slavnostna in z njo obeležujemo največji praznik v občini, saj takrat podelimo najvišja Občinska priznanja in nagrade ter imenujemo časnega občana Občine Kočevje.