Podeljene občinske nagrade za leto 2017

Občina Kočevje je s slavnostno prireditvijo TU, KJER SEM DOMA v Šeškovem domu proslavila občinski praznik, ki ga obeležujemo 3. oktobra, v spomin na zasedanje Zbora odposlancev leta 1943 v Kočevju. V okviru dogodka so bila podeljena najvišja Občinska priznanja, nagrade in plakete za leto 2017.

Vlogo slavnostnega govornika je v odsotnosti župana dr. Vladimirja Prebiliča, ki je goste sicer pozdravil preko videa, prevzel podžupan Občine Kočevje Roman Hrovat. V svojem nagovoru se je dotaknil dela v preteklem letu in doseženih uspehov na katere smo lahko ponosni vsi občani. Obenem pa optimistično napovedal tudi prihodnost naše občine, ki privablja nove investicije in pospešeno razvija turistično ponudbo. Za kulturni del programa so poskrbeli odlični Urška Baković trio in v začetku prireditve Pihalni orkester Kočevje. 

Župan Občina Kočevje je podelil tri plakete za enkratne dosežke in uspehe in sicer Poloni Zule, Maticu Jakšiču in Lovru Divjaku. Občina Kočevje je podelila dve spominski plaketi, ki se podeljuje domačim in tujim podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim ali posameznikom ob njihovih pomembnejših mejnikih. Prejeli sta jo Špela Zupančič in Tina Kotnik. Kozlerjevo nagrado za dosežke na področju gospodarstva sta prejela Debby Hurwits in Marjan Kočila (Intersocks). Verderberjevo nagrado za dosežke na področju športa je prejel Marjan Oražem. Humkova nagrada za dosežke na področju kulture, znanosti, prosvetnega in vzgojno izobraževalnega dela ter humanitarnega in družbeno političnega dela pa je šla v roke Matiji Kobola. Najvišje priznanje GRB OBČINE KOČEVJE, ki se podeli za dolgoletne uspehe na področjih, na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine je prejel Pihalni orkester Kočevje. Priznanje je v imenu orkestra prevzel predsednik Alojz Ivančič.

PODROBNEJE O NAGRAJENCIH

GRB OBČINE KOČEVJE za leto 2017 - PIHALNI ORKESTER KOČEVJE
Priznanje ob 90-letnici njihovega delovanja, za dolgoletno uspešno glasbeno udejstvovanje in negovanje tradicije, uspešno sodelovanje na številnih dogodkih in s tem za pomemben doprinos k ugledu in prepoznavnosti občine.

Pihalni orkester Kočevje letos obeležuje 90 let glasbenega delovanja. Ta mejnik priča ne le o pripadnosti godbenikov in skrbnem negovanju dolge tradicije, temveč tudi o nadvse uspešnem delovanju. Začetki Pihalnega orkestra Kočevje segajo v leto 1927. Vse se je začelo z Mestno godbo Kočevje, ko je Jože Petrovič vpisal prve tečajnike, jih začel poučevati ter konec leta z njimi že izvedel prvi koncert. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, instrumentov in članov je godba vsa leta težko delovala in tako so nad njo bdeli različni pokrovitelji. Leta 1931 je postala Gasilska godba Kočevje, nato je godbo prevzel rudnik in postala je Rudarska godba. Po drugi svetovni vojni se je imenovala Mladinska godba Proleter, nato je roko nad kočevskim godbeništvom zopet prevzel rudnik. V tem času je godbo vodilo za krajši čas kar nekaj dirigentov. Nato pa jo je prevzel dirigent Adi Škorjanc, tudi učitelj trobil v Glasbeni šoli Kočevje, za njim pa dirigent Andrej Struna. V tem času je ponovno prišlo do zamenjave imena saj se je leta 1971 preimenovala v Delavsko godbo Kočevje, ker so godbo s podporno članarino vzdrževali vsi delovni kolektivi in prebivalci Kočevja. Tega leta je tudi prejela občinsko priznanje "Šeškovo nagrado" in nato še številne druge.

Leta 1979 je godbo prevzel dirigent Slavko Rančigaj in jo vodil, z vmesno šestletno prekinitvijo, vse do leta 1995. Med leti 1988 in 1994 je godbo vodil dirigent Bojan Oražem, leta 1995 pa je orkester prevzel Matevž Novak, ki je v repertoar začel vključevati tudi zahtevnejše orkestralne skladbe. Tega leta je orkester izvedel prvi, sedaj pa tradicionalni, novoletni koncert. Orkester se je začel tudi udeleževati domačih in mednarodnih tekmovanj in se domov vračati z nagradami. Zaradi večnih finančnih težav se je orkester leta 1999 osamosvojil in postal današnji Pihalni orkester Kočevje - 1927. Leta 2006 je orkester od občine Kočevje prejel Zlato priznanje za dolgoletno uspešno delo na področju kulture. Leta kasneje je orkester obeležil 80-letnico delovanja in organiziral mednarodno srečanje godb, na katerem je sodelovalo 12 orkestrov. Konec tega leta je orkester prevzel dirigent Damir Fajfar in ga vodil do leta 2010, ko je dirigentsko palico prevzel Gorazd Vidič. Leta 2016 pa je umetniško vodenje orkestra prevzel sedanji dirigent Jani Šalamon. V letošnjem letu, ko obeležujemo 90-letnico godbeništva na kočevskem je orkester z novim predsednikom Alojzem Ivančičem začel projekt "Botrstvo za mlade glasbenike" s katerim želi spodbuditi mlade k vključitvi v orkester, njihove starše pa finančno razbremeniti glasbenega izobraževanja svojih otrok. S tem pa zagotoviti še dolgo in plodno delovanje našega Pihalnega orkestra.

 

KOZLERJEVA NAGRADA za leto 2017 - DEBBY HURWITS in MARJAN KOČILA 
Za izjemne gospodarske dosežke, strateški razvoj podjetja in visoko stopnjo družbene odgovornosti, kar pomembno vpliva tudi na razvoj in ugled Občine Kočevje.

Podjetje Intersocks je v svojem dolgoletnem razvoju postalo eden najpomembnejših zaposlovalcev v občini Kočevje. Podjetje krasijo kakovostni delovni pogoji, uvajanje inovativnih tehnologij na področju tekstilne industrije, s čimer se Kočevje, prav zaradi podjetja Intersocks postavlja na zemljevid krajev, kjer uspešno razvijajo svoje potenciale globalno vpeta podjetja. Značilno za podjetje je nenehno vlaganje v razvoj in tehnologijo, s čimer podjetje beleži že vsa leta konstantno rast na področju obsega poslovanja, dobička in dodane vrednosti. Na ta način se ustvarjajo varna, kvalitetna in strateško razvojna delovna mesta, kar je za kraj in občino Kočevje izjemnega pomena. Vendar oba nagrajenca Debby Hurwits in Marjana Kočilo, poleg izjemne gospodarske odličnosti krasi tudi družbena odgovornost. Ta se izkazuje v njunem razumevanju družbenih izzivov v lokalni skupnosti na način tesnega sodelovanja in pokroviteljstva. Še posebej ponosni pa smo lahko, da podjetje skupaj s specifikami lokalne skupnosti razvija nove produkte na način globalne promocije regije in našega kraja. Najlepši primer takega sodelovanja je blagovna znamka BRBL. Zato podjetje Intersocks sodi med najbolj propulzivna podjetja v svoji branži, ne samo v Sloveniji temveč v Evropi in svetu. Takšni dosežki so možni izključno ob predpostavki izjemnih vodstvenih sposobnosti direktorjev. S to podelitvijo Kozlerjeve nagrade vzpostavljamo visoke standarde vzora tudi za ostale podjetnike v naši občini in regiji, z upanjem, da jim bodo sledili še mnogi.

 

HUMKOVA NAGRADA za leto 2017 - MATIJA KOBOLA 
Za njegovo dolgoletno, uspešno in nesebično udejstvovanje na področju ohranjanja in promocije kulturne dediščine Kočevske ter promocije naše občine in prostovoljno delovanje na področju izobraževanja in dela z mladimi.

Matija Kobola je dobro znan obraz, ne le doma, temveč tudi širše v svetu - saj so njegovi pristni izdelki, ki v sebi vedno nosijo konotacijo Kočevske, našli svoj dom širom sveta. Svoje bogato znanje prek delavnic v vrtcih in šolah, pa tudi na svojem dvorišču, že vrsto let prenaša na mlade generacije. Z donacijami svojih izdelkov pa nesebično pomaga ljudem v stiski, ki se obrnejo nanj. Matija Kobola je bil od nekdaj predan različnim družbenim dejavnostim. V mladih letih je bil navdušen športnik – smučarski skakalec, pobudnik rokometnega kluba, soustvarjalec trim transverzale, alpinist, jamar, pa tudi gasilec in turistični vodnik. Leta 1991 je kot revirni gozdar v Ribnici izgubil službo in takrat se je začela njegova pot rokodelca, rezbarja, ustvarjalca, raziskovalca, mentorja in promotorja naše občine. Odločitev za ustvarjanje izdelkov iz lesa je bila logična, pravi Matija, saj živimo obdani z gozdovi in lesom. A želel je dodano vrednost in tako so se rodili prvi izdelki – nečke, ki jih je obudil iz pozabljene kulturne dediščine Kočevske. Pristen kočevarski izdelek so nato dopolnili še drugi, od zajemalk do medveda, ki je postal eden najbolj prepoznavnih izdelkov Kočevske. Njegov neprecenljiv prispevek k ohranjanju kulturne dediščine rad izpostavi tudi prof. dr. Janez Bogataj. V svoji knjigi Mojstrovine Slovenije je med drugim zapisal: »Med množico izdelovalcev je seveda tudi nekaj izjemnih posameznikov, ki s svojo tehnološko, oblikovalsko, estetsko nadarjenostjo oblikujejo res izjemne izdelke. Bodisi kot nadaljevanje zgodovinskega spomina, pri čemer dobivajo »zgodovinski« izdelki nove funkcionalne pomene, bodisi kot iskanje popolnoma novih oblikovalskih rešitev«. Svoje znanje je najprej prenesel na svoja sinova, njegova vrata pa so vedno odprta mladim. S svojo odprtostjo do vseh obiskovalcev in prisotnostjo na številnih dogodkih doma in v tujini, od Hrvaške pa do Belgije in Češke, je tudi neutruden promotor naših krajev, ki se vedno vtisne v spomin obiskovalcev. Matija Kobola je izjemno pripaden lokalnemu okolju in jasno izraža našo identiteto. Vedno in povsod se ponosno predstavi kot Kočevar.

 

VERDERBERJEVA NAGRADA za leto 2017 - MARJAN ORAŽEM 
Za številne uspehe na področju športa in predano delo z mladimi, za tesno in zavzeto sodelovanje s Kočevjem in pomemben prispevek k razvoju športa v občini Kočevje.

Marjan Oražem se je rodil v Šiški, leta 1965 pa se je iz Grčaric preselil v Kočevje. S svojo panogo se je prvič srečal kot otrok in to zgolj po naključju. Takrat se mu je utrnilo, da je to - to, čemur bo posvetil svoje življenje. Je izreden samouk z izoblikovanim šestim čutom za človeka in velik pedagog. Je resnicoljuben človek s podano mislijo in človek, ki mu je uspelo doseči to, kar še ni uspelo nobenemu slovenskemu trenerju v tej panogi. Izjemen športni guru, ki je z eno besedo zaljubljen v Kočevje in ga kljub mnogim mamljivim ponudbam ni mogel nikoli zapustiti. V trenerstvo je šel z 17-imi leti in njegov moto je, da na otrokovo vprašanje nikoli ne reci ne vem. Zato je moral poznati zelo veliko stvari in se veliko učiti. O namiznem tenisu pravi, da je to individualen šport, kjer je potrebno predvsem delo in še enkrat delo. Marjan je trener, ki daje velik pomen šoli. Znano je, da namizni tenis zelo razvija male možgane in ponavadi dobri namiznoteniški igralci nimajo nikoli težav v šoli, čeprav so veliko odsotni od pouka. V svoji kariari je v Kočevju vzgojil 9 reprezentantov in v namiznoteniški zvezi Slovenije opravljal številne odgovorne funkcije, tudi kot selektor različnih reprezentanc Slovenije s katerimi je osvojil več kot 50 mednarodnih medalj. Marjan je v Evropi cenjen kot velik specialist za treniranje mladine. Dvakrat je vodil priprave 20 najboljših namiznoteniških mladincev v Evropi, bil je vodja kampov za kadete po Evropi in bil v 90-tih letih razglašen za najboljšega trenerja v Evropi. Poleg naštega pa je Marjan Oražem zelo cenjen pri načrtovanju kondicijskih treningov za različne športe. Prostovoljno kondicijske treninge pripravlja za številne športne panoge v Kočevju. Njegovo  življenjsko vodilo je: bodi tisto, kar si in ne igraj tistega, kar nisi. Bodi pošten do sebe in drugih, če le lahko, pomagaj ljudem v stiski, prisluhni vsem, ker vsak človek ima svojo zgodbo in svoje razloge za tisto, kar počne. Marjan Oražem - preprost, nezahteven, z iskreno željo, da bi vsak otrok imel rad šport, ki lahko v življenju samo daje. Tako kot njemu, ki nikoli ni vprašal po denarju in še danes živi skromno, a bogato življenje v srcu.

 

SPOMINSKA PLAKETA OBČINE KOČEVJE za leto 2017 - ŠPELA ZUPANČIČ 
Za izjemne dosežke na svojem znanstveno-raziskovalnem področju, ki so bili letos nagrajeni tudi s prestižno Loreal-UNESCO štipendijo "Za ženske v znanosti".

Špela Zupančič je bila vseskozi nadpovprečna učenka, nato dijakinja in sedaj študentka, kar dokazujejo tudi številna zlata priznanja na osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanjih. Na Fakulteti za farmacijo pa je v svojem letniku med najuspešnejšimi študenti. V zadnjem letniku je opravila vrhunsko magistrsko nalogo na School of Pharmacy v Londonu in kot prva in do sedaj edina prejela Krkino nagrado za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela, običajno namenjeno doktorskim nalogam. Za omenjeno raziskavo je prejela tudi Dekanovo nagrado Fakultete za farmacijo mladim raziskovalcem za najboljše znanstvene dosežke. Takoj po zaključku magistrskega študija farmacije je nadaljevala svoje izobraževanje kot mlada raziskovalka na isti fakulteti pod mentorstvom prof. dr. Julijane Kristl. Tekom doktorskega študija je del raziskav opravila tudi v v Chicagu in s pomočjo sodelavcev objavila 8 člankov v prvem avtorstvu. Prav posebej pa izstopata dva: leta 2015 objavljen članek v reviji European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics je bil ogledan več kot 1000-krat v 10ih mesecih od objave in leta 2016 objavljen članek v Molecular Pharmaceutics, ki je bil pogosto citiran in s tem prišel med prvih nekaj člankov citiranosti na področju farmakologije in toksikologije. Do sedaj je bilo njeno delo citirano 72-krat, kar je impresivno za njen kratek čas raziskovanja. Svoje raziskovalno področje je uspešno predstavila na 8 mednarodnih konferencah. Dokazala pa je, da zna uspešno in poljudno predstaviti svoje področje raziskovanja tudi širši javnosti, saj je prejela nagrado za 3. mesto na prvem slovenskem Znanstvenem slamu. Odlični rezultati doktorskega dela pa so bili v letošnjem letu nagrajeni s prestižno Loreal-UNESCO štipendijo "Za ženske v znanosti". S to nagrado je seveda poskrbela, da je postala širše poznana znanstvenica.

 

SPOMINSKA PLAKETA OBČINE KOČEVJE za leto 2017 - TINA KOTNIK
Za dolgoletno požrtvovalno delo na področju varstva okolja in aktivno udejstvovanje na številnih drugih družbeno odgovornih področjih.

Tina Kotnik se je že s študijem gozdarstva zapisala med posameznike, ki jih ne skrbi zgolj lastna usoda, temveč prihodnost planeta Zemlje, naših zanamcev ter varstvo okolja in ohranjanje narave v domačem kraju. Tina Kotnik aktivno deluje na področju varstva okolja je predana gasilka in družbeno aktivna oseba na številnih drugih področjih. Svojo okoljevarstveno pot je začela z organizacijo čistilnih akcij na nivoju Prostovoljnega gasilskega društva Dolga vas, nato pa nadaljevala aktivnosti na področju reševanja problematike nelegalnih divjih odlagališč in osveščanjem lokalnega prebivalstva in širše. Bila je koordinatorka projekta »Zakaj smeti v gozd«, v okviru katerega je bil izdelan podroben kataster divjih odlagališč v gozdovih v okolici mesta Kočevje. Najbolj odmevni okoljevarstveni akciji sta bili nedvomno čistilna akcija »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« leta 2010 in »Očistimo Slovenijo za vedno« leta 2012. Njeno neumorno in vztrajno delo na področju reševanje problematike onesnaževanja okolja ter odlično delo in sodelovanje z ljudmi sta temelj in razlog, da je skupaj z lokalno skupnostjo ter sodelujočimi v preteklih dvanajstih letih povezala preko 17.700 občank in občanov s pomočjo katerih je bilo v okviru čistilne akcije “Očistimo Kočevsko” na Zbirni center v Mozlju pripeljati preko 435 ton nelegalno odloženih odpadkov v naravi.

 

ŽUPANOVA PLAKETA za leto 2017 - POLONA ZULE
Za odlične rezultate v balinanju in sicer je v letu 2016 dvakrat osvojila naslov državne prvakinje ter drugo in tretje mesto na evropskem prvenstvu.

Članica slovenske balinarske reprezentance Polona Zule iz Kočevja, ki trenutno nastopa za Balinarski klub Kolektor iz Idrije, je prvi balinček vrgla na domačem igrišču na Trati v Kočevju. Kolajne je začela osvajati pri 13-tih letih, in to v fantovskih kategorijah. Svojemu prvemu uspehu je v naslednjih letih dodajala vedno nove in nove s prvim naslovom državne prvakinje leta 2014, kar ji je prineslo članstvo v državni reprezentanci in prvi nastop na Svetovnem prvenstvu. Po osvojenih dveh medaljah na Evropskem prvenstvu, je največji uspeh v svoji karieri in enega največjih uspehov kočevskih športnic, Polona dosegla letos septembra na evropskem prvenstvu v Saluzzu, kjer je osvojila zlato medaljo. V finalu klasične igre se je po velikem zaostanku s strpno igro vrnila v boj in čakala na svojo priložnost. To je dočakala v zadnjem obratu po izteku igralnega časa in premagala Francozinjo Suzy Marie z 12:11 ter tako presegla pričakovanja. 

 

ŽUPANOVA PLAKETA za leto 2017 - MATIC JAKŠIČ in LOVRO DIVJAK
Za odlične rezultate v duo paru doma in v tujini. V letu 2017 sta osvojila naslov svetovnih kadetskih prvakov na Svetovnem prvenstvu v Atenah, v kategoriji duo sistem kadeti moški pari.

Ju-jitsu borca kočevsko - ribniškega kluba borilnih veščin Sibor-Inotherm Matic Jakšič in Lovro Divjak dosegata odlične rezultate v zadnjih letih, tako kot posameznika, predvsem pa kot duo par v moški konkurenci. Večkratna državna prvaka v različnih kategorijah Ju-jitsa sta bila letos med sedmerico veličastnih iz kluba Sibor, ki so kot člani Slovenske državne reprezentance, osvojili medaljo na Svetovnem prvenstvu v ju-jitsu za kadete in mladince v duo sistemih in borbah v Atenah letos marca meseca. Na najvišjo stopničko za naslov svetovnih prvakov v duo sistemu za moške do 18 let sta stopila naša nagrajenca, borca Matic Jakšič in Lovro Divjak.

Foto: Atelje Iris