Podeljene občinske nagrade za leto 2016

TU, KJER SEM DOMA je že petnajst let prireditev, ki jo Občina Kočevje pripravlja ob občinskem prazniku. S slavnostno prireditvijo, ki je tudi letos potekala v Šeškovem domu, je Občina Kočevje v ponedeljek, 3. oktobra ob 19. uri, počastila svoj občinski praznik.

Na prireditvi smo, organizator Občina Kočevje v sodelovanju z izvajalcem podjetjem Univox in Markom Hartlakom in Kapobando, poskrbeli, da smo v Kočevju doživeli pravo glasbeno poslastico in osvežitev.

Župan Občina Kočevje je podelil tri plakete za enkratne dosežke in uspehe, Občina Kočevje pa eno spominsko plaketo, ki se podeljuje domačim in tujim podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, organom, društvom, skupinam ljudi in posameznikom ob njihovih pomembnejših jubilejih; eno Kozlerjevo nagrado, za dosežke na področju gospodarstva; eno Verderberjevo nagrado, za dosežke na področju športa; ter eno Humkovo nagrado, za dosežke na področju kulture, znanosti, prosvetnega in vzgojno izobraževalnega dela ter humanitarnega in družbeno političnega dela ter eno najvišje priznanje GRB OBČINE KOČEVJE, ki se podeli za dolgoletne uspehe na področjih, na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine; ki bistveno prispevajo k prepoznavnosti in identificiranju kulturne identitete Kočevja ali izkažejo izjemno pozitiven odnos do Kočevske; ki so povezovalni člen med kočevsko sodobnostjo in preteklostjo.

NAZIV ČASTNEGA OBČANA letos ni bil podeljen.

Občina Kočevje je podelila GRB OBČINE KOČEVJE za leto 2016 ŽUPNIJI KOČEVJE za tvorno sodelovanje v vseh zaključenih postopkih denacionalizacije, za posluh in zavzemanje v vseh pogovorih in dogovorih za dobro občanov Kočevja in Občine Kočevje, za zavzemanje za Kočevsko, za uspešno delo na veliko področjih ter za promocijo Kočevja znotraj in zunaj meja.

Župnijo je vodila vrsta duhovnikov, katerim so pomagali kaplani ali duhovni pomočniki ter Župnijski pastoralni sveti. Ravno znotraj njih so se oblikovala tvorna telesa, ki so načrtovala, oblikovala in preverjala izvajanje pastoralnega dela v župniji in seveda izvajali dolžno skrb nad zemljišči ter infrastrukturo, ki jo je imela v lasti župnija Kočevje.

Prav slednje pa je tisto kar v največji meri gotovo zasluži dolžno priznanje in zahvalo Občine Kočevje z omenjeno nagrado. Župnija Kočevje in Občina Kočevje sta namreč po dolgem usklajevanju sklenili poravnavo za množico zemljišč, ki so bila po denacionalizacijskem postopku v lasti ali skupni lasti župnije Kočevje. Občina Kočevje je župniji Kočevje plačala 180.000 evrov odškodnine, kar je petina zneska, ki ga je župnija Kočevje zahtevala s prvotno postavljenim zahtevkom. Župnija je namreč zoper Občino Kočevje junija 2010 vložila tožbo iz naslova odškodnine po 72. členu Zakona o denacionalizaciji, zaradi nemožnosti uporabe denacionaliziranega premoženja in zahtevala 787.000 evrov. Z sodnimi stroški in zamudnimi obrestmi, je seveda dolg narasel že preko milijona evrov. Dogovor za le petinski znesek je gotovo nekaj kar daje vedeti, da je župniji več kot mar za razvoj Občine Kočevje in Kočevske, saj je denar, ki bi sicer moral gotovo s sodno odločbo za poravnavo, ostal v integralnem proračunu in bil namenjen za dobro občanov Občine Kočevje. Še več pa pove dejstvo, da je bil tudi velik del dogovorjene poravnave namenjen za obnovo župnijskih objektov na področju Občine Kočevje, torej je bil denar porabljen za dobro občanov Občine Kočevje.Župnija Kočevje obenem zgledno skrbi za vso svojo infrastrukturo, ki jo ima v lasti in za vse cerkve, ki se nahajajo na tem področju. Kljub temu, da jih je bilo v zgodovini mnogo več, so vse obstoječe vredne občudovanja, še posebej župnijska cerkev v centu mesta Kočevje. Seveda je vsa ta infrastruktura tudi tisto kar privablja ljudi na Kočevsko.

Župnija Kočevje je med drugimi dogodki tudi organizator vsakoletnega spomina na žrtve revolucionarnega nasilja pred kapelo Božjega usmiljenja ob grobišču pod Krenom v Kočevskem Rogu, kjer se zbere ogromno ljudi, ki se spominjajo dogodkov po II. svetovni vojni. Tam župnija Kočevje skrbi za grobišče in kapelo skozi celo leto, saj je oboje plod obiska mnogih ljudi.

Poleg vsega omenjenega pa župnija Kočevje zadnja leta močno dela v smeri povezovanja vseh verskih skupnosti, kar še toliko bolj poudarja željo in skrb, da bi občani Občine Kočevje živeli v slogi in spoštovanju drug do drugega, kar je temeljno poslanstvo vsake verske skupnosti.

 

Občina Kočevje je podelila HUMKOVO NAGRADO za leto 2016  MILANU SIMIČIČU za 40-letno neutrudno in požrtvovalno delo v različnih gasilskih društvih in v Gasilski zvezi Kočevje, kjer je opravljal številne zahtevne naloge, ki so povezane z organizacijo gasilstva in koordinacijo posameznih gasilskih društev in njihovih članov.

Milan Simičič že vrsto let opravlja pomembno funkcijo v Gasilski zvezi Kočevje in s tem daje velik prispevek k razvoju sistema Zaščite, reševanja in pomoči v občini Kočevje. Svoje delo v gasilski organizaciji je začel že pred 40-timi leti kot član IGD Rudnik in vse od takrat je ostal v gasilskih vrstah. Svoje delo in prizadevanje za gasilstvo je z leti le še krepil in poglabljal ter tako že leta 1982 dobil zlati znak Civilne zaščite. Leta 1985 pa je pričel s službovanjem v sedanji službi kot strokovni sodelavec na Gasilski zvezi Kočevje. To da je vesten, delaven in predan gasilstvu in gasilski organizaciji ter vedno pripravljen pomagati sočloveku, dokazuje tudi dejstvo, da so ga kot častnega člana imenovali v kar štirih prostovoljnih gasilskih društvih, ter je v tem času prejel številna priznanja in odlikovanja tako Gasilske Zveze Slovenije kot tudi Uprave za zaščito in reševanje. Veliko vlogo pa je odigral tudi v osamosvojitveni vojni, kot član gasilskega društva Kočevje. Predal se ni niti ko je bilo potrebno po nenadni smrti predsednika PGD Kočevje prevzeti še dodatno breme vodenja osrednje gasilske enote v Občini Kočevje, ki ima tudi poseben status podeljen s strani države. To funkcijo je strokovno in požrtvovalno opravljal kar 9 let. 

Kot tajnik Gasilske zveze Kočevje in strokovni sodelavec opravlja veliko zahtevnih nalog, ki so povezane z organizacijo gasilstva in koordinacijo posameznih gasilskih društev in njihovih članov.  S svojim širokim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami na svojem področju je že veliko krat rešil še tako zapleteno težavo. Veliko truda in prostovoljnega dela vlaga tudi za pomoč pri organizaciji in vodenju logistike za vrsto večjih in manjših občinskih prireditev in dogodkov. Veliko je pripomogel tudi k navezovanju in ohranjanju stikov z gasilskimi društvi in zvezami v sosednjih regijah ter tudi onkraj meja bodisi na Hrvaškem ali pa v Avstriji. Kot vodilni člen gasilske verige pa je tudi aktivno sodeloval pri pripravah, koordinaciji, organizaciji in izvedbi Gasilske mladinske olimpijade, ki je bila leta 2011 v Kočevju in je po mnenju tujih in domačih sodelujočih ena najboljše izvedenih  do sedaj.Kot tajnik Gasilske zveze Kočevje je gonilna sila vseh gasilk in gasilcev na Kočevskem in ravno zaradi tega je doprinesel velik vložek k zaščiti, reševanju in pomoči.

Vedno pa je tudi pripravljen priskočiti na pomoč in pomagati s kakšnim strokovnim ali pa življenjskim nasvetom oziroma izkušnjo, ki jo ima na področju zaščite in reševanja.

Občina Kočevje je podelila VERDERBERJEVO NAGRADO za leto 2016 JOŽETU KOZINI za njegov izjemen prispevek pri razvoju športa v občini Kočevje.

Jože Kozina je svojo športno kariero začel s 14 leti daljnega leta 1957, ko je zaigral v Rokometnem klubu Kočevje. Vse do leta 1971 je nastopal v različnih rokometnih klubih v Kočevju. Od leta 1961 do 1986 je bil tudi član Kegljaškega kluba Kočevje. Kljub aktivni športni karieri je pridobival dodatno znanje v športu in tako pridobil nazive: sodnik rokometa, kegljaški sodnik I. kategorije, sodnik balinanja, trener kegljanja I. kategorije,mentor balinanja.

Občina Kočevje je podelila KOZLERJEVO NAGRADO za leto 2016 ZMAGU ŠEGI za dolgoletno uspešno vodenje podjetja, ki je pomembno vplivalo na razvoj in ugled Občine Kočevje.

V letu 1992 je s solastniki prevzel del nekdanje ITASOVE proizvodnje, nekdanjo poslovno enoto ITAS-CAS. Njen proizvodni program je skoraj izključno usmerjen v proizvodnjo mešalcev za prevoz betona. Podjetje ima bogate izkušnje tudi na področju proizvodnje cistern za prevoz sipkih materialov ter na področju stabilnih silosov. Firma je začela poslovati leta 1992,   tradicija tovrstne proizvodnje na isti lokaciji pa sega v leto 1964, ko je bil še v firmi ITAS Kočevje izdelan prvi avto mešalec. Zato je ves razvoj plod lastnega znanja in izkušenj. Tehnična zasnova njihovega mešalca je rezultat 50 – letne tradicije ter bogatih izkušenj na zahtevnih razvitih trgih širom po svetu.

V Itas Casu izvoz predstavlja 98 % celotne realizacije. Izvažajo v države od zahodne Evrope, Skandinavije, bližnjega in srednjega vzhoda, severne in južne Afrike do severne in Južne Amerike. Že vrsto let sta največja kupca njihovih proizvodov firmi „INTERMIX GMBH“ iz HEIMERTINGEN, Nemčija (sedaj v skupini PUTZMEISTER) ter GORICA INDUSTRIES L.L.C. DUBAI (UAE) s tem, da s prvim sodelujejo  20 let, z drugim pa preko 20 let. Sami iz Slovenije s pomočjo zastopnikov pokrivajo predvsem države bivše Jugoslavije ter Madžarsko.

Največji dosežek podjetja je dejstvo, da uspešno poslujejo že 24 let in zagotavljajo stabilna delovna mesta  za 102 zaposlena. Njihov izjemni razvojni dosežek se odraža v izdelkih, ki se  uspešno kosajo z vso evropsko in svetovno konkurenco, med njimi pa so tudi multinacionalke. Naprej jih zagotovo ženejo uspehi in stalno napredovanje.

Podjetje ima jasno vizijo in jasno opredeljene cilje, kako še bolj racionalizirati proizvodnjo.

ITAS CAS  je eno izmed  tistih podjetij v občini, za katero lahko z gotovostjo napišemo, da je pripadno domačemu kraju. Pripadnost so razvili znotraj podjetja kot eno svojih temeljnih vrednot, pripadnost svojemu kraju dokazujejo s sodelovanjem navzven. Z Gimnazijo in srednjo šolo Kočevje tesno sodelujejo zadnja leta. Poklicne in strokovne programe je danes možno pridobiti samo tako, da skupaj šola in gospodarstvo dokažejo interes in potrebo po novih znanjih in veščinah zaposlenih. Bil je prvi in največji štipendist in eden najbolj aktivnih podpornikov pri ponovnem pridobivanju izobraževalnega programa Obdelovalec kovin-orodjar v Kočevje. Brez omahovanja je pomagal s svojim strokovnim kadrom, opremo za praktični pouk. V letošnjem letu je Gimnazijo in srednjo šolo Kočevje podprl pri pogovorih za ponovno pridobitev programa Strojni tehnik. Podjetje ureja novo delavnico, ki bo namenjena praktičnemu pouku dijakov tako v programu  Orodjar kot v bodočem programu Strojni tehnik.

Občina Kočevje je podelila SPOMINSKO PLAKETO za leto 2016 MAJI INI RUPARČIČ za izjemen rezultat na splošni maturi. Med 18 maturanti cele Slovenije je zbrala prav vse možne točke in s tem postala diamantna maturantka.

Maja Ina je samozavestno dekle pronicljivega duha, ki natanko ve, kaj hoče. Je dobro organizirana in zdravo ambiciozna.  V sebi ima neizmerno moč, je pogumna in odločna, zanesljiva in odgovorna. Sposobna je kritičnega razmišljanja in jasnega zagovarjanja svojih stališč. Ima izrazit občutek za to, kaj je pošteno in kaj krivično, zato se je vedno, ko je bilo to potrebno, brez kakršnih koli zadržkov oglasila in povedala svoje mnenje. Nikoli agresivno in žaljivo, vedno na kulturen način, z argumenti.

Spekter njenega zanimanja obsega najrazličnejša področja, od matematike, geografije, psihologije  do tujih jezikov. Sodelovala je na različnih tekmovanjih od šolske do državne ravni v matematiki, logiki, kemiji, nemščini, francoščini, angleščini. Predvsem  je velika ljubiteljica knjig in neizmerno »zaljubljena« v Harry Potterja. Odlikovala se je na literarnem področju  in med drugim bila finalistka literarnega natečaja »Onino pero« (Moje sanje, 2015).

Deluje tudi na glasbenem področju.  Ina igra čelo.  Leta 2013 je bila izbrana za članico orkestra 42 mladih glasbenih talentov  Superhero Orchestra. Orkester je zaigral in zapel priredbo pesmi  Good Life ameriške skupine OneRepublic, namen pa je bil dobrodelen:  zbrati sredstva za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin.

Njena največja  ljubezen pa so tuji jeziki. V času šolanja na Gimnaziji in SŠ Kočevje je vsa 4 leta obiskovala tudi pouk tretjega tujega jezika, kar pomeni, da se je  poleg angleščine in francoščine učila še nemščino. Žejna je znanja, novih izzivov in izkušenj. Zato zanjo ni nobena ovira, če česa ne more dobiti v šoli. Tako se samostojno, na lastno iniciativo uči še španščine, italijanščine, začela se je učiti tudi osnove hebrejščine. Kako je očarala gostitelje na mednarodni izmenjavi v Italiji, ko je spontano in na pamet recitirala odlomek iz Dantejeve Božanske komedije v originalu, torej srednjeveški italijanščini!

Župan Občine Kočevje je podelil Plaketo župana ŠPELI KOLARIČ, mojstrici SIDE (wFM), za šahovske dosežke, tako v posamezni kot ekipni konkurenci.

Župan Občine Kočevje je podelil Plaketo župana SARI BESAL in PATRICIJI DELAČ za njuje odlične rezultate v ju-jitsu, predvsem kot duo par v ženski konkurenci med kadetinjami in mladenkami.

Župan Občine Kočevje je podelil Plaketo župana Mihaelu Petroviču ml. za dolgoletno delo na področju raziskovanja zgodovine Kočevja in ohranjanje ter predstavljanje kočevarske kulture. S tem zagotavlja pozitivno podobo Kočevske, gradi domoljubje in samozavest v lokalni skupnosti.