Naknadne volitve članov KS Šalka vas in Stara Cerkev:
Naknadne volitve 2018

Redne volitve v občinske svete, redne volitve županov in redne volitve v svete krajevnih skupnosti bodo v nedeljo, 18. novembra 2018.

Poročilo o izidu volitev župana
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
Poročilo o izvolitvi člana občinskega sveta-predstavnik romske skupnosti
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti