Občinsko prvenstvo v šahu

ŠPORTNO DRUŠTVO GORNJI GRAD

prireja

OBČINSKO PRVENSTVO V

Š A H U

ki bo potekalo v soboto
15. 12. 2012 ob 17. uri
v gostišču pri Jošku.
VABLJENI!
Prijave in žreb 10 minut pred pričetkom tekmovanja.
Sistem tekmovanja je odvisen od števila udeležencev.

Dodatne informacije: 041 332 273 (Andraž)

vabiloEU Copyright | Novica