Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 1. odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Gornji Grad objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

  • stanovanje, ki se nahaja v mansardi večstanovanjske stavbe na naslovu Novo naselje 1, Gornji Grad, ID znak: del stavbe 942-339-8, posamezni del št. 8 v stavbi št. 339 k.o. Gornji Grad, stoječa na parceli št. 167/5 k.o. Gornji Grad.

 

Rok: petek, 02.08.2019, do 11.00 ureEU Copyright | Obvestila