Dobitniki občinskih priznanj za leto 2007

Galerija slikZLATI GRB OBČINE GORNJI GRAD

 • Ana ČEPLAK, Kropa 17, predlagatelj Društvo upokojencev Bočna in Združenje borcev in udeležencev NOB Bočna, za dolgoletno delo na področju kulture in aktivno delo in vestno delo v Krajevni skupnosti Bočna

Obrazložitev:
Gospa Ana Čeplak je bila rojena 20. junija 1924 v Bočni. Tu je dokončala osnovnošolsko izobraževanje. Kljub veliki želji po nadaljnjem Šolanju, le tega ni mogla nadaljevati, saj je bilo v družini kar 8(osem) otrok. Kot polnoletno dekle so jo avgusta leta 1942 okupatorji skupaj z mamo in očetom izselili v zloglasno taborišče Auschwitz, kjer je oče tudi umrl. že pred tem dogodkom se je vključevala v ilegalno delovanje tukajšnje mladine, zato je povrnitvi iz taborišča z velikim entuziazmom pomagala pri izgradnji zadružnega doma v Bočni. željo po dodatnem pridobivanju znanja pa je uresničevala s proučevanjem dosegljivih učbenikov, z obiski tečajev in raznih seminarjev. Tako je bila v tokratnem obdobju priznana srednješolska izobrazba administrator. Kot taka se je zaposlila za nekaj časa v Mariborski tekstilni tovarni. Tam pa ni bila dolgo, saj so jo kot pridno in vestno administrativno moč poklicali na delo v Krajevni ljudski odbor v Bočni. Nato je sodelovala v planinski komisiji v takratnem Okraju Mozirje, kasneje v Šoštanju in zaključila poklicno kariero kot vodja Krajevnega urada v Gornjem Gradu leta 1969. Dosti soobčanov jo pozna kot dolgoletno tajnico v združeni Krajevni skupnosti v Gornjem Gradu od 1966 do 1972. Pri delovanju v Krajevnih skupnostih pa jo je odlikovala veliko mere zanesljivosti, privlačnosti in poštenosti. Več kot 30 (trideset) let je kot aktivna pevka sodelovala pri raznih pevskih zborih v Bočni in skupaj z njimi tudi doprinesla k velikemu ugledu zborovskega petja v kraju. že več let je članica v borčevski organizaciji, trenutno pa zbira in pripravlja dokumentacijo za izdajo ustreznega almanaha o dogajanjih med II. Svetovno vojno v Zadrečki dolini. Upamo le, da bo njeno prizadevanje našlo pravo mesto pri izdaji omejenega gradiva. Ga. Ana Čeplak je v ožjem in širšem okolju zelo spoštljiv ugled, saj deluje kot poštena, prijazna in pomirjujoča osebnost.

 • Miha DEžMAN, Prod 25, predlagatelj Čebelarsko društvo Gornji Grad, za dolgoletno aktivno delo na področju čebelarstva in lovstva

Obrazložitev:
Gospod Miha Dežman je bil rojen 6. septembra 1926. V čebelarsko društvo se je vključil leta 1956. Čebelari s 15 do 25 družinami od panjih. Od vsega začetka čebelarjenja je bil aktiven član društva. Bil je član Upravnega odbora , član Nadzornega odbora in aktivno je sodeloval pri napredku in razvoju čebelarstva na gornjegrajskem. Za vse te zasluge je prejel tudi čebelarska priznanja in sicer: Čebelarsko priznanje Antona Janše III. Stopnje, kakor tudi odlikovanje Antona Janše II. stopnje. V lanskem letu je prejel od ČZ SA-ŠA za 80. letnico. Poleg čebelarjenja je njegov osnovni poklic Revirni gozdar, katerega je opravljal od začetka pa do upokojitve. Je tudi član Lovske družine Gornji Grad. Je vesele narave, red zapoje in zaigra na harmoniko ob priliki druženja med prijatelji.

 • Jože PAHOVNIK, Prod 31, predlagatelj Prostovoljno Gasilsko društvo Gornji Grad, za dolgoletno aktivno in vestno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Gornji Grad

Obrazložitev:
Gospod Jože Pahovnik je bil rojen 22. aprila 1931 v Gornjem Gradu. Kot mladega fanta ga je gasilstvo zanimalo, zato se je leta 1947 vpisal v gasilsko društvo. Kot tesar je veliko pomagal pri popravilih na gasilskem domu, pri novogradnji prizidka in že bi lahko naštevali. Nepogrešljiv je bil pri pripravi prostora za veselice in razne proslave obletnice. Nikoli mu ni bilo žal opraviti veliko prostovoljnih ur, kljub napornemu poklicnemu delu, saj je odhajal na montaže po celi takratni skupni državi in drugod po Evropi. Ko se je upokojil, se je pridružil veteranski desetini, ki že vrsto let uspešno nastopa na raznih tekmovanjih. Vedno pa se še zanima za novo gasilsko tehniko s katero opravlja mlajši rod operativnih gasilcev.

2. GRB OBČINE GORNJI GRAD

 • Marija ROJTEN, Spodnji trg 5, predlagatelj Krajevni odbor Rdečega križa, Gornji Grad, za dolgoletno aktivno delo v Krajevni organizaciji Rdečega križa Gornji Grad in delo v drugih organizacijah

Obrazložitev:
Gospa Marija Rojten je bila rojena 6. decembra 1932 v Gornjem Gradu je bila več desetletij aktivna članica v Krajevni organizaciji RK Gornji Grad. Mnogo let je vodila blagajno in bila nepogrešljiva pri mnogih akcijah, ki si jih je odbor zadal na svojih občnih zborih: 
(krvodajalske akcije, razdeljevanje prehrambenih paketov, pobiranje članarine, obiskovanje starejših krajanov v domovih izven kraja).

 • Ludvik TOMINŠEK, Bočna 106, predlagatelj Društvo upokojencev Bočna, za aktivno delo v cerkvenem svetu in krajevni skupnosti

Obrazložitev:
Gospod Ludvik Tominžek se je rodil 29. septembra 1928 na manjži kmetiji na Slatini pri Bočni. Staršem se rodilo 16 (šestnajst) otrok, od katerih jih še danes živil 5 (pet). Ob tako številčni družini si verjetno ni težko predstavljati pomanjkanja dobrot, še posebej pa ne možnosti obiskovanja šole in s tem znanja. V šoli v Bočni je zaključil 5- letno osnovno šolanje. Leta 1960 se je vključil v Gimnazijo Maribor. Po enoletnem šolanju pa je zaradi pričetka II. Svetovne vojne šolanje prekinil in tudi zaključil. Z veliko muko in iskanjem si je leta 1952 sam našel službo pri Cestnem podjetju Celje. Zaposlil se je kot nekvalificiran cestar vzdrževalec cest v Zgornjesavinjski dolini. V zakonu sta se mu rodila dva (dva) otroka, ki sta poleg staršev potrebovala dom. Tega so si zgradili v Bočni in se vanj vselili 1963. leta. Tudi v podjetju so mu zaupali in ga postavljali na odgovorne položaje. V domačem kraju je zelo intenzivno in odgovorno opravljal članstvo v cerkvenem svetu, saj je bil njegov član več kot 6 let. V krajevni skupnosti je bil pomemben delež, ki je prispeval k modernizaciji tukajšnjih cest, mostov in brvi. Bil je tudi 4. leta predsednik našega društva.

3. KOCBEKOVA PRIZNANJA (za odličen uspeh v vseh razredih osnovne šole)

 • Ana SOVINžEK
 • Matjaž RIHTER

 

4. PRIZNANJA OBČINE GORNJI GRAD

 • Bojana RIHTER, za aktivno delo na področju kulturnega dogajanja v Novi Štifti, predlagatelj Kulturno društvo Lojze Sovinšek Nova Štifta
 • Marija PUSTOSLEMŠEK, za aktivno delo na področju kulturnega dogajanja v Novi Štifti, predlagatelj Kulturno društvo Lojze Sovinšek Nova Štifta
 • ženska PGD desetina Bočna, za 10-letno aktivno delo na področju gasilsko-športnih disciplin, predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Bočna
 • Alojz MAVRIČ, za dolgoletno humano in vestno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Gornji Grad, predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad
 • Janez ČEPLAK, za dolgoletno sodelovanje pri moškem pevskem zboru in delo v Kulturnem društvu Bočna, predlagatelj Kulturno društvo Bočna
 • ženski pevski zbor Bočna, za dolgoletno aktivno delo na kulturnem področju, predlagatelj Krajevni odbor Krajevne skupnosti Bočna
 • Moški pevski zbor Bočna, za dolgoletno aktivno delo na kulturnem področju, predlagatelj Krajevni odbor Krajevne skupnosti Bočna
 • Lovska družina Gornji Grad, za 60 let aktivnega delovanja, predlagatelj Občina Gornji Grad
 • Danijel TRBOVŠEK, za aktivno delo v raznih društvih in kraju Bočna, predlagatelj Krajevni odbor Krajevne skupnosti Bočna
 • Prostovoljno gasilsko društvo Nova Štifta, za 70 let aktivnega delovanja, predlagatelj Občina Gornji Grad
 • Marko POTOČNIK, za aktivno delo v raznih društvih in kraju Bočna, predlagatelj Krajevni odbor Krajevne skupnosti Bočna
 • Prostovoljno gasilsko društvo Bočna, za 100 let aktivnega delovanja, predlagatelj Občina Gornji Grad
 • Krajevni odbor Rdečega križa Bočna, za uspešno dolgoletno delo na področju humanitarnih organizacij, predlagatelj Krajevni odbor Krajevne skupnosti Bočna


EU Copyright | Obcina