Ravnanje z odpadki

PUP Saubermacher, d.o.o. Velenje je koncesionar, ki je bil izbran na javnem razpisu in je na območju občine Gornji Grad od leta 2010, po zaprtju odlagališča Podhom, zadolžen za ravnanje s komunalnimi odpadki.

Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki lahko največ naredimo občani sami, in sicer z ločenim zbiranjem embalaže (papir, steklo, kovina, plastika) ter kompostiranjem. Tako zmanjšujemo količine odpadkov v črnih zabojnikih, katerih strošek je najvišji.  Če odpadke ločujemo, lahko iz biorazgradljivih kuhinjskih in vrtnih odpadkov pridelamo zelo koristno organsko gnojilo - kompost.

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom  od 1. 7. 2011 dalje izrecno prepoveduje mešanje bioloških odpadkov z ostalimi komunalnimi odpadki. Povzročitelj odpadkov je dolžan prednostno poskrbeti za hišno kompostiranje bioloških odpadkov. Po sprejetih občinskih odlokih so povzročitelji bioloških odpadkov v blokovni gradnji dolžni imeti rjav zabojnik. Za vsa ostala gospodinjstva v individualnih hišah se predvideva lastno kompostiranje v hišnem kompostniku.

Stroga določila, nenehne spremembe in poostren nadzor komunalne inšpekcije, vse to so ukrepi, s katerimi želi država čim bolje skrbeti za naše okolje, da bo to zdravo, varno in lepo urejeno. Verjamemo, da si vsi želimo živeti v kakovostnem bivalnem okolju, prijaznem človeku in naravi. Zato moramo paziti na zemljo in ravnati tako, da bomo skupaj pripomogli k zmanjševanju toplogrednih plinov, ohranjali vire energije in pitne vode, da bodo lahko kvaliteto živele tudi naslednje generacije. Želeti in hoteti pa ni dovolj. Na vrsti je ukrepanje. Prvi korak na poti do naših skupnih ciljev se začne v naših domovih, v naših glavah. Če bomo pripravljeni na sodelovanje, na drobne spremembe naših vsakodnevnih navad, lahko naredimo ogromno. Pravzaprav vse.

 

Navodila za gospodinjstva in ostale informacije so  objavljene na spletni strani PUPSaubermacher d.o.o. (http://www.pup-saubermacher.si/) in na tej spletni strani, kjer jih bomo dopolnjevali:   

 

2019

 

 

Arhiv preteklih objav
 EU Copyright | Obcina