ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV – MOČAN VETER MED 11. IN 13. DECEMBROM 2017

Zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na gospodarskih in/ali stanovanjskih objektih se začne takoj po objavi obvestila in se zaključi 12.1.2018. Oškodovanci, ki so utrpeli škodo na gozdnih zemljiščih, se glede informacij o popisu škode obrnejo na Zavod za gozdove Slovenije, KE Gornji Grad.EU Copyright | Novica