Kulturna društva

KULTURNO DRUŠTVO Bočna

Predsednik: Anita UGOVŠEK
Bočna 64, 3342 GORNJI GRAD
GSM: 040 169 460
E-mail: kd.bocna@gmail.com
Facebook: Kulturno društvo Bočna

KULTURNO DRUŠTVO Gornji Grad

Predsednik: Tatjana BEZOVŠEK
Attemsov trg 3, 3342 GORNJI GRAD
GSM: 041 263 459 (Nevenka Osovniker)
E-mail: kulturno.drustvo.gornji.grad@siol.net
Spletna stran: www.kdgg.si
Facebook: Kulturno društvo Gornji Grad

KULTURNO DRUŠTVO Lojze Savinšek Nova Štifta

Predsednik: Franci UGOVŠEK
Šmiklavž 3, 3342 GORNJI GRAD
GSM: 031 741 110
E-mail: ugovsek@gmail.com
Facebook: Kulturno društvo Lojze Savinšek Nova Štifta

KULTURNO DRUŠTVO "PUŠELJC"

Predsednik: Elizabeta ROČNIK
Podhom 6, 3342 Gornji Grad
GSM: 031 792 396
E-mail: betka.rocnik@gmail.com
Spletna stran: www.puseljc.si

 EU Copyright | Obcina