Oglasna deska Občine Gornji Grad

Obvestilo o prijavi škode zaradi poplav

Občina Gornji Grad obvešča, da se je pričel popis neposredne škode na stvareh, na lokalnih cestah in gozdnih cestah ter kmetijskih zemljiščih, zaradi poplav dne 28. aprila 2017. Škodo prijavite do ponedeljka, 29. maja 2017, več informacij je v priponki.

Odredba o prodaji nepremičnine

Odredba o prodaji nepremičnine parc. št. 31/2 v  k.o. 943 - Šmiklavž in 57/3 v k.o. 943- Šmiklavž.

Ustna javna dražba bo potekala 22. maja 2017 ob 10.00 uri na naslovu Prešernova 1, Velenje.

Prekuhavanje vode - preklic

Vse uporabnike javnih vodovodov Gornji Grad, Bočna in Nova Štifta obveščamo, da vodo
namenjeno za uporabo v prehrani ljudi ni več potrebno prekuhavati.

Prekuhavanje vode

Vse uporabnike javnih vodovodov Gornji Grad, Bočna in Nova Štifta obveščamo, da je vodo namenjeno za uporabo v prehrani ljudi zaradi motnosti do preklica potrebno prekuhavati

DOPOLNILNA ODLOČBA o ugotavljanju, preprečevanju in zatiranju aviarne influence

Imetnike dovzetnih živali (perutnine in ptic v ujetništvu) in občane občine Gornji Grad obveščamo o ukrepih, ki izhajajo iz Dopolnilne odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

StraniEU Copyright