Število prejemnikov občinskih priznanj je bilo velikoEU Copyright | Node_gallery_gallery