Novo motorno brizgalno blagoslovili na Florjanovo nedeljoEU Copyright | Node_gallery_gallery