Oglasna deska Občine Gornji Grad

Obvestilo

Obveščamo vas, da bo popolna zapora občinske ceste z oznako LC 107010 (Sluga – Nova Štifta – Črnevska rida), na parcelni št. 503/5 k.o. 944 – Tirosek, zaradi sanacije plazu nad in pod občinsko cesto, od 20. 8. 2018 do 31. 10. 2018.

Popolna zapora bo samo na parcelni št. 503/5 k.o. 944 – Tirosek, kjer ni objektov. Vsi lastniki imajo dostop do objektov po lokalni cesti in smeri Sluga – Nova Štifta (do hišne številke Tirosek 35) ali iz smeri Črnevska rida – Nova Štifta (do hišne številke Tirosek 32).

ODPRAVA ZAPORE OBMOČJA - HUDA GNILOBA ČEBELJE ZALEGE

Odpravi se zapora območja okrog saniranega žarišča bolezni - huda gniloba čebelje zalege, na pokaciji k.o. Bočna (koordinate X,Y: 128980, 488671) v polmeru treh kilometrov preletne razdalje ter prekliče prepoved premikov čebeljih družin, čebel in matic, satja, čebelarskega pribora in orodja, iz in na to območje, izrečena v odločbi URSVHVVR, št. U06170-533/2018/14 U900-08, z dne 11.6.2018.

Obvestilo o zapori ceste

Obveščamo vas, da bo delna zapora občinske ceste z oznako LK 107201 (RUP – Novo naselje – jez) in LK 107391 (Novo naselje – Gas. dom) zaradi javne prireditve – Čebelarski praznik v Gornjem Gradu dne 22. 7. 2018, potekala od 17.00 ure do 19.00 ure.

Opozorilo - prepoved premika vseh čebelnjakov/huda gniloba čebelje zalege

Na podlagi potrjene kužne bolezni huda gniloba čebelje zalege na začasnem stojišču v kraju Bočna, je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdalo odločbo o prepovedi premika vseh čebelnjakov oz. čebeljih družin. Ukrep ostane v veljavi najmanj do pridobitve negativnih rezultatov kliničnih pregledov vseh čebelnjakov znotraj kužnega kroga.

 

 

StraniEU Copyright