Oglasna deska Občine Gornji Grad

Obvestilo o prijavi in odjavi oddaje komunalnih odpadkov

Obveščamo vas o predpisih o prijavi in odjavi odvoza komunalnih odpadkov

Obvestilo o plačilu nepravilno ločenih odpadkov

V primeru nepravilnega ločevanja odpadkov bo dodatno sortiranje v bodoče plačljivo. Vrečke, ki jih niste prevzeli v juniju v času delitve, lahko prevzamete na sedežu občine.

Obvestilo o zapori ceste Rogačnik - Lenart - Mačkin kot - Amer

Obveščamo vas o popolni zapori občinske ceste z oznako LC 107020 (Rogačnik – Lenart – Mačkin kot – Amer; odsek Spodnji Kos – Zgornji Dol) zaradi izvedbe gradbenih del na lokalni cesti, na odseku Spodnji Kos – Zgornji Dol, od 29. 5. 2017 do 31. 7. 2017. V času popolne zapore ceste bo zagotovljen obvoz.

Obvestilo o zapori ceste Spodnji trg - Prod - Pariš

Obveščamo vas o popolni zapori občinske ceste LZ 107221 (Spodnji trg – Prod – Pariš)  zaradi investicijskih vzdrževalnih del obnove mostu preko Drete (Firberjev most), ki bo v obdobju od 12. 06. 2017 do 30. 06. 2017.

Ureditev obvoza ni potrebna. Do delovišča se lahko pristopa z obeh strani z regionalne ceste. Območje je namenjeno samo lokalnemu prometu oziroma stanovalcem tega območja.

Odredba o prodaji nepremičnine

Odredba o prodaji nepremičnine:

- parc. št. 1371/11, k.o. 941 – Bočna,

- parc. št. 1371/12, k.o. 941 - Bočna.

Ustna javna dražba bo potekala 7. julija 2017, ob 13.00 uri na Okrajnem sodišču v Velenju, Prešernova 1, Velenje.

StraniEU Copyright