Oglasna deska Občine Gornji Grad

Odredba o prodaji nepremičnine

- parc. št. 194/1, k.o. 943 – Šmiklavž.

Ustna javna dražba bo potekala 25. septembra 2017, ob 9.00 uri pri Okrajnem sodišču v Velenju, Prešernova 1, Velenje.

Obvestilo o začasnem zaprtju mesnice

Spoštovane kupce obveščam, da bo Mesnica Rup do nadaljnjega zaprta.

Javna razgrnitev načrta zaščite in reševanja

Obveščamo vas, da je rok za pripombe na javno razgrnitev predloga delnega načrta ZIR ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh od 10. 7. do 10 8. 2017.

Odredba o prodaji nepremičnine

Odredba o prodaji nepremičnine:

- 1/4 parc. št. 1382, k.o. 941 – Bočna.

Ustna javna dražba bo potekala 4. septembra 2017, ob 10.00 uri pri Okrajnem sodišču v Velenju, Prešernova 1, Velenje.

StraniEU Copyright