Dobitniki občinskih priznanj 2009

Galerija slik1. ČASTNI OBČAN OBČINE GORNJI GRAD

- Edi MAVRIČ - Savinjčan (posthumno) za 20-letno ustvarjanje na novinarskem, publicističnem in kulturnem področju; predlagatelj Savinjske novice d.o.o. Nazarje, Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad in Planinsko društvo Gornji Grad

Obrazložitev:
Edi MAVRIČ se je rodil 11. avgusta 1961 v Lenartu pri Gornjem Gradu. Po končani osnovni in poklicni šoli se je zaposlil v gospodarstvu, leta 1988 pa je izdal svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Venec tvojega imena. V tistem času je kot avtor novinarskih prispevkov začel sodelovati z lokalnim časopisom Savinjske novice, na demokratičnih volitvah leta 1990 pa je bil izvoljen za delegata v takratno skupščino občine Mozirje in postal njen predstavnik v uredniškem odboru Savinjskih novic.

Ko so Savinjske novice leta 1992 prešle na tržni režim izhajanja, je postal njihov redni dopisnik, leta 1995 je postal član Društva novinarjev Slovenije, leta 1999 pa je v novinarstvu prepoznal svoje življenjsko poslanstvo. Občasno je sodeloval tudi z drugimi tiskanimi mediji. Kljub temu, da je osrednjo pozornost namenjal novinarskemu delu, je v dvajsetih letih realiziral tudi 18 publicističnih projektov. Navajamo samo nekatere izmed njih, ki so neposredno povezani s tematiko Gornjega Gradu in njegove zgodovine:

- Po njihovih stopinjah - zgodovinski pregled organiziranega kulturnega delovanja v Gornjem Gradu, - Šepetanja stoletnih viharnikov - zbornik PD Gornji Grad ob 100-letnici Gornjegrajske koče na Menini, - Zbornik Lovske družine Gornji Grad ob 50-letnici, - Gornjegrajsko in njegov čas - zgodovinski pregled dogodkov na Gornjegrajskem do II. svetovne vojne, - Med legendo in resnico - biografska pripoved o Jožefu Žerovniku – Srnjaku, - Gornjegrajski Leonardo - biografija izumitelja Antona Jamnika, - Aljaž Savinjskih Alp - biografija začetnika organiziranega slovenskega planinstva v Savinjski dolini Frana Kocbeka, - Smreka 1955-2005 - nastanek in razvoj največje gornjegrajske gospodarske družbe, - Ljudje ob bregovih Drete - fotomonografija o prebivalcih in življenju v Zadrečki dolini, - Podvodni mož in roža ljubezni - ilustrirana povest za otroke, - Šolska stvarnost pod gornjegrajskim zvonom, zgodovinski pregled razvoja ob 215-letnici organiziranega šolstva in 100-letnici stare šolske stavbe v Gornjem Gradu.

Leta 2000 je izšla njegova druga pesniška zbirka z naslovom Globočine prozornosti.

Edi Mavrič, ki je od leta 1997 dalje uporabljal psevdonim Savinjčan, je bil dolga leta aktiven tudi na kulturnem področju. V gornjegrajskem amaterskem gledališču je bil igralec, umetniški vodja in režiser, nekaj časa pa je tudi predsedoval Kulturnemu društvu Gornji Grad. Njegov največji projekt je bil Mrtvi menih, zgodovinski spektakel na prostem v parku pred gornjegrajsko katedralo, kjer se je izkazal kot dramaturg, režiser in nosilec ene od osrednjih vlog. Izjemno delo je opravil tudi pri dramatizaciji romana Jaroslava Haška o dobrem vojaku Švejku, prav posebno mesto v gledališki dejavnosti Edija Mavriča pa predstavlja njegova izvirna drama iz kmečkega življenja Ljubezen pod razpelom, kjer je briljiral tudi v režiserski in igralski vlogi.

V zadnjih letih, pred njegovo prerano smrtjo 28. junija 2008, je Mavriča prevzela fotografija, zlasti reporterska. Opremljen s sodobno tehniko je zabeležil neštete dogodke in številne osebe, krono njegovega fotoreporterskega dela pa predstavlja v seznamu knjižnih del že omenjena fotomonografija z naslovom Ljudje ob bregovih Drete.

Po dvajsetih letih ustvarjanja na novinarskem, publicističnem in kulturnem področju je Edi Mavrič - Savinjčan zapustil ogromno, neprecenljivo dediščino, pomembno tako za občino Gornji Grad in njene prebivalce kakor tudi za širšo skupnost. Njegova dela ostajajo neizbrisno zapisana v anale Zadrečke in Zgornje Savinjske doline ter naše domovine Slovenije. Za njegov prispevek v našo skupno dobrobit smo lahko, žal že pokojnemu avtorju, globoko hvaležni, zato predlagamo, da ga imenujete za ČASTNEGA OBČANA OBČINE GORNJI GRAD.

2. ZLATI GRB OBČINE GORNJI GRAD

- Martin PETEREC za več kot 30-letno aktivno in vestno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Gornji Grad; predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad.

Obrazložitev:
Martin PETEREC se je rodil 09.10.1925, pri Črenšovcih na prekmurski ravnici. Pot ga je zanesla v naše kraje, kjer je dobil zaposlitev v takratnem Gozdnem gospodarstvu. Bil je poklicni miner. Ker je veliko delal, je bil cele dneve zdoma. Kasneje, ko se je zaposlil na Smreki, mu je ostalo več prostega časa.
Zanimalo ga je gasilstvo, zato je dne 13.02.1977 postal član PGD Gornji Grad. Opravil je vse potrebne izpite in z veseljem opravljal dela, ki so mu bila zaupana. S ponosom je sprejel funkcijo praporščaka. Za prapor je skrbel več let, nosil ga je na vseh svečanostih. Zaradi bolezni in starosti pa ga je predal mlajšemu nasledniku.

Komisija za priznanja in odlikovanja PGD Gornji Grad ugotavlja, da si je s svojim vzornim delom v društvu tudi s strani Občine zaslužil priznanje. PGD Gornji Grad predlaga, da prejme ZLATI GRB OBČINE GORNJI GRAD.

- Franc POZNIČ za dolgoletno, aktivno in strokovno delo v Planinskem društvu Gornji Grad; predlagatelj Planinsko društvo Gornji Grad.

Obrazložitev:
Franc POZNIČ je aktiven član Planinskega društva Gornji Grad. Vsa leta sodeluje in pomaga pri delu v društvu. Prav posebej je dejaven pri vzdrževanju objektov planinskega društva, kjer je s svojim strokovnim znanjem nepogrešljiv. Posebna zahvala pa mu pripada za njegov prispevek pri gradnji Bivaka na Kalu pod Rogatcem in razglednega stolpa na Vivodniku. Za ta objekta je izdelal načrte in s svojim udarniškim delom tudi poskrbel, da sta bila oba objekta strokovno postavljena. Redno se udeležuje tudi vseh ostalih dejavnosti v društvu, kot so izleti, priprava drv za zimo, čiščenje in vzdrževanje planinskih poti, vsakoletnega popravila ograje okoli Doma na Menini in tako dalje. Planinsko društvo predlaga, da prejme ZLATI GRB OBČINE GORNJI GRAD.

3. GRB OBČINE GORNJI GRAD

- Marija RIHTER za dolgoletno in prizadevno opravljanje dela aktivistke Krajevnega odbora Rdečega križa Gornji Grad ter sodelovanja v drugih organizacijah; predlagatelj Krajevna organizacija Rdečega križa Gornji Grad.

Obrazložitev:
Gospa Minka RIHTER, rojena 10.04.1934, stanujoča Novo naselje v Gornjem Gradu, je bila vrsto desetletij prizadevna aktivistka Krajevne organizacije Rdečega križa. Ves čas je bila članica upravnega odbora in je prevzemala naloge, ki so bile zaupane posameznikom, čeprav je imela naporno delo v službi, skrb za družino in veliko dela doma. Pri prostovoljni dejavnosti jo je vodil čut humanosti in veselje pomagati ljudem, ki so jih pestile raznovrstne stiske.

Ker vemo, da je s prostovoljnim delom bogatila tudi dejavnosti Gasilskega društva in organizacije Zveze borcev, Krajevna organizacija Rdečega križa Gornji Grad predlaga, da se ji za delo podeli priznanje GRB OBČINE GORNJI GRAD.

- Andrej PAHOVNIK za izredne dosežke na področju alpinizma in aktivno delo z mladino v Planinskem društvu Gornji Grad; predlagatelj Planinsko društvo Gornji Grad.

Obrazložitev:
Andrej PAHOVNIK je že od svoje rane mladosti zastrupljen s planinami, za kar sta poskrbela oziroma sta zaslužna njegova starša. Za njega pa naše planine niso bile dovolj velik izziv, podal se je na pota alpinizma. Leta 2007 je v sklopu odprave PD Gornji Grad v Kirgiziji osvojil Pik Lenina (7134m) in Khan Tengri (7010m). Leta 2008 je opravil izpit za alpinista, v istem letu se je udeležil tudi odprave PZS Slovenije za mlade alpiniste v Himalajo. Tam mu je skupaj s soplezalcem Lukom Ajnikom iz Luč, kot edinima iz odprave, uspelo osvojiti vrh Tukuche Peak (6920m). Vse skozi tudi aktivno dela v Planinskem društvu, še posebno je aktiven pri delu z mladino. Planinsko društvo predlaga, da prejme GRB OBČINE GORNJI GRAD.

4. PRIZNANJE OBČINE GORNJI GRAD

- Mladinski odsek Planinskega društva Gornji Grad za aktivno delo z mladino ter večletno uspešno organizacijo planinskih taborov in zimovanja na Menini; predlagatelj Planinsko društvo Gornji Grad.

Obrazložitev:
»Mladinski odsek« PD Gornji Grad je bil ustanovljen koncem sedemdesetih let preteklega stoletja oziroma tisočletja. V okviru društva skrbi za delo z mladino v našem kraju. V poletnih mesecih vsako leto pripravlja in organizira planinske tabore za osnovnošolsko in srednješolsko mladino, v zimskem času pa že vrsto let pripravlja zimovanje v Domu na Menini. Mladinski odsek poskrbi tudi za izobraževanje s področja planinstva, kakor tudi za usposabljanje svojih članov. Iz vrst mladinskega odseka prihajajo tudi kadri, ki so potrebni za uspešno delovanje Planinskega društva. Planinsko društvo predlaga, da se Mladinskemu odseku PD Gornji Grad podeli PRIZNANJE OBČINE GORNJI GRAD.

- Športno društvo Nova Štifta za 30 let aktivnega delovanja; podeli župan Občine Gornji Grad

Obrazložitev:
Začetki organiziranega športnega udejstvovanja v Novi Štifti segajo tja v sedemdeseta leta prejšnjega tisočletja. Športno društvo Nova Štifta je v svoji 30-letni zgodovini že doslej izpisalo bogato športno zgodbo, v kateri sta zapisana predvsem nogomet in smučanje. Zvesti vsem tradicijam in prostovoljnemu delu se še danes po svojih najboljših močeh trudijo, da bi društvo tudi v prihodnje delovalo z namenom s katerim je bilo ustanovljeno. Glavno vodilo društva je namreč spodbujanje mladih in starih za šport ter jih skušati navaditi na zdravo športno življenje, zato se Športnemu društvu Nova Štifta podeli PRIZNANJE OBČINE GORNJI GRAD.

5. KOCBEKOVA PRIZNANJA

  • Eva ČERNEVŠEK
  • Alenka TRATNIK
  • Mateja ERMENC
  • Erazem ŠTANCAR
  • Karin STRMŠEK
  • Mateja ZAGOŽEN

Obrazložitev:
Kocbekova priznanja prejmejo učenci osnovne šole za doseganje najboljšega učnega uspeha v vseh letih šolanja.EU Copyright | Obcina