Oglasna deska Občine Gornji Grad

Javna razgrnitev predloga delnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči je v času od 25. 10. do 24. 11. 2017.

Spoštovani člani civilne zaščite!

Prosim da pregledate gradivo in podate morebitne pripombe.

Odredba o prodaji nepremičnine

- parc. št. 194/1, k.o. 943 – Šmiklavž.

2. javna dražba bo potekala 27. novembra 2017, ob 9.00 uri, soba 12, I. nadstropje, na Okrajnem sodišču v Velenju, Prešernova 1, Velenje.

Neskladnost pitne vode (Prekuhavanje vode) - PREKLIC

Vse uporabnike javnih vodovodov Gornji Grad, Bočna in Nova Štifta obveščamo, da vodo
namenjeno za uporabo v prehrani ljudi ni več potrebno prekuhavati.

Neskladnost pitne vode - Prekuhavanje vode

Vse uporabnike javnih vodovodov Gornji Grad, Bočna in Nova Štifta obveščamo, da je vodo namenjeno za uporabo v prehrani ljudi zaradi motnosti do preklica potrebno
prekuhavati.

StraniEU Copyright