Evidentiranje (potrjevanje) podpor kandidaturi za župane in kandidatom za člane občinskih svetov

Upravna enota bo izvedla potrjevanje podpor volivcev kandidaturi za župane in kandidate za člane občinskega sveta tudi na terenu.

Gornji Grad v četrtek,  11. oktobra 2018, od 8.00 do 14.00 ure, na sedežu občine.EU Copyright | Obvestila