Delitev embalažnih vreč v Zgornje Savinjski dolini

PUP Saubermacher obvešča, da v mesecu juniju pričnejo z delitvijo embalažnih vreč v Zgornje Savinjski dolini po urniku:

http://www.pup-saubermacher.si/s/urniki/urniki-embalazne-vrecke/

 

GORNJI GRAD

ŠMIKLAVŽ pri kulturnem domu

12.6.2018

od 10. do 16. ure

GORNJI GRAD

PRI OBČINSKI ZGRADBI (parkirišče zadaj)

13.6., 14.6.2018

od 10. do 16. ure

GORNJI GRAD

BOČNA pri kulturnem domu

15.6.2018

od 10. do 16. ure

 

V mesecu juniju bo tudi sprejem odpadne električne in elektronske opreme po urniku:

 

OBČINA

LOKACIJA

DATUM

DAN

URA

SOLČAVA

Pri Zadružnem domu

1.6.2018

PETEK

od 10. do 16. ure

LUČE

Parkirišče nasproti Gasilskega doma

4.6.2018

PONEDELJEK

od 10. do 16. ure

LJUBNO

RADMIRJE (parkirišče pod cerkvijo)

11.6.2018

PONEDELJEK

od 10. do 16. ure

GORNJI GRAD

ŠMIKLAVŽ pri Kulturnem domu

12.6.2018

TOREK

od 10. do 16. ure

NAZARJE

LAČJA VAS (pri Gasilskem domu)

19.6.2018

TOREK

od 10. do 16. ure

 

 EU Copyright | Novica