Vabilo občanom na čistilno akcijo 2019

Občina Gornji Grad v sodelovanju s Komunalo d.o.o. Gornji Grad, krajevnimi skupnostmi, društvi in klubi občine Gornji Grad organizira Č I S T I L N O  A K C I J O 2019.EU Copyright | Novica