Dobitniki občinskih priznanj za leto 2008

Galerija slik


1. ZLATI GRB OBČINE GORNJI GRAD

Franc POZNIČ za dolgoletno, vestno in požrtvovalno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Gornji Grad; predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad.

Obrazložitev: 
Franc Poznič, rojen leta 1932 je iz povojne generacije gasilcev, ki si je utirala pot s težkim in požrtvovalnim delom. Takoj po končani poklicni šoli, se je včlanil v društvo, kateremu ostaja zvest še danes. Kot izprašani gasilec, je dolga leta deloval v operativi in si s pridnim delom ustvaril ugled v društvu. Izvoljen je bil tudi v upravni odbor in kmalu mu je bilo zaupano vodenje blagajniških poslov. Vseh 28 let je le-te vodil pošteno in skrbno. Ob svojem vestnem blagajniškem delu pa ga je zanimalo tudi ostalo delo, katerega je znal s svojo hudomušnostjo kritično in tudi pohvalno analizirat. Za svoje delo v gasilstvu je bil večkrat odlikovan, vendar želimo, da se ob 125 – letnici društva nagradi tudi s strani družbe. Z zlatim grbom občine se mu želimo oddolžiti za nesebično delo. Hkrati pa želimo pokazati vsem mladim, da prostovoljno delo v gasilstvu še nekaj velja!

2. GRB OBČINE GORNJI GRAD

- Mirko BREZOVNIK za dolgoletno, aktivno, vestno in strokovno delo na področju operative in izobraževanja v Prostovoljnem gasilskem društvu Gornji Grad; predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad.

Obrazložitev: 
Mirko Brezovnik, rojen 1956 leta, se je po končani osnovni šoli izučil za vodovodnega inštalaterja. Po vrnitvi v domači kraj, so ga kmalu opazili gasilci, saj je njegova izobrazba pisana gasilcu na kožo. Postal je gasilec z dušo in srcem, kot pravimo. Kmalu je opravil izpit za izprašanega gasilca, nato pa še šolo za podčastnika. Z leti je napredoval v naziv podčastnik 1. stopnje. Delo v operativi je vzel resno in bil kmalu vodja desetine. Bil je izvoljen v upravni odbor in prevzel mesto poveljnika. Kot poveljnik je za gasilska tekmovanja pripravljal veliko desetin, ki so uspešno zastopale naše društvo. Delo je opravljal vestno in strokovno. S svojim znanjem se je izkazal tudi na intervencijah in drugih akcijah. Ni mu bilo žal nešteto prostovoljnih ur, ko je pomagal ljudem v nesrečah. Vedno je spodbujal k napredku društva. S svojimi somišljeniki je žarel od ponosa vsakič, ko je društvo pridobilo pomembno opremo. " Gasilerija", kot sam pravi, mu je prirasla k srcu. Želimo, da bi še naprej ostal tak in priznanjem, ki jih je dobil, dodal še nova. Vestnega gasilca želimo nagraditi z grbom občine Gornji Grad.

3. PRIZNANJE OBČINE GORNJI GRAD

- Pepca SMOLNIKAR za vestno sodelovanje pri prireditvah in družabnih srečanjih ter pomoč pri organizaciji gasilskih prireditev in skrb za urejenost gasilskega doma Gornji Grad; predlagatelj Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad.

Obrazložitev: 
Pepca Smolnikar se je kot mnogo žena – mož gasilcev vpisala v gasilsko društvo leta 1950. V gasilskih društvih je bilo vedno malo denarja, zato so bile ženske tiste, ki so veliko pripomogle, da je v blagajno priteklo nekaj dobička. Pripravljale so prireditve in družabna srečanja. Na njih so prodajale razne domače dobrote, ki so jih same spekle. Pepca je bila vedno med prvimi, ki je organizirala take dogodke. Vse je bilo vedno lepo pripravljeno. Žene so skrbele tudi za čistočo in urejenost gasilskega doma. Pepca je za vse to žrtvovala veliko udarniških ur. Njeno delo so člani društva cenili in jo nagradili s priznanji in odlikovanji. Za njeno požrtvovalnost in vzpodbudo mlajšim članicam PGD Gornji Grad, pa jo želimo nagraditi še s strani občine. S priznanjem občine se ji iskreno zahvaljujemo za vestno delo, ki ga je opravila v korist gasilstva in želimo, da bi po njenih stopinjah stopalo čim več žena.

4. KOCBEKOVA PRIZNANJA - za odličen uspeh v vseh razredih osnovne šole:

Katja UGOVŠEK 
- Pia POLJANŠEK 
- Maja ZAGRADIŠNIK
- Klara POIŠKRUH

V letošnjem letu praznujejo društva in ustanove več jubilejev. Župan podeljuje naslednja Občinska priznanja:

- Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad - ob 215 - letnici organiziranega šolstva na gornjegrajskem

Obrazložitev: 
Osnovna šola Fran Kocbek v letošnjem letu obeležuje 215 - letnico organiziranega šolstva na gornjegrajskem, 145 letnico rojstva Frana Kocbeka, 100 - letnico stare šolske stavbe in trideset letnico delovanja vrtca v Gornjem gradu. Zato se Osnovni šoli podeli priznanje Občine Gornji Grad.

Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad - ob 125 - letnici aktivnega delovanja društva

Obrazložitev: 
Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad praznuje letošnje leto 125 let organiziranega gasilstva v Gornjem gradu. S tem svojim poslanstvom skrbi za nenehno pripravljenost pomagati sočloveku v raznih naravnih in drugih nesrečah,prav tako tudi v stalnem izpopolnjevanju in dodatnem izobraževanju njihovih članov. Zato se Prostovoljnemu gasilskemu društvu podeli priznanje Občine Gornji grad.

- Pašna skupnost Gospodnja - Globače ob 100 - letnici ustanovitve Pašniške zadruge Gornji Grad

Obrazložitev: 
Pašna skupnost Gospodnja-Globače v letošnjem letu praznuje 100 let ustanovitve Pašniške zadruge Gornji Grad. Pašna skupnost je na osnovi 100 - letnega delovanja skrbela za ohranjanje kmetijske dejavnosti na podeželju in seveda poletne organizirane skupne paše živali na Menini planini. Omeniti pa je poleg tega potrebno, da se je zaradi te dejavnosti tudi ohranjala Menina ter se ni zaraščala in je ostala v takšnem stanju kot je danes. Zato se Pašni skupnosti Gospodnja - Globače podeli priznanje Občine Gornji Grad.EU Copyright | Obcina