Gornjegrajske muzejske zbirke

Za ogled muzejskih zbirk se je potrebno predhodno dogovoriti:

Kontaktna oseba: Katja STRADOVNIK
Telefon: +386 3 839 18 50
Email: tic@gornji-grad.si

Dosegljivi smo od ponedeljka do petka v delovnem času občinske uprave.

Seznam zbirk:

  1. ETNOLOŠKA ZBIRKA – ustanovljena 1989
  2. ZBIRKA ANTONA JAMNIKA (1862-1942) izumitelja in ljudskega oblikovalca, 1999
  3. ETNOLOŠKA ZBIRKA ŠOKATNIKOVE DOMAČIJE, 1999
  4. ZBIRKA FOSILOV IN KAMNIN, 1999
  5. VERSKA ZBIRKA – ustanovljena 1993
  6. ZBIRKA VIZITK IN NEKRAJEVNIH RAZGLEDNIC, 1995
  7. ZBIRKA OBČINE GORNJI GRAD NA STARIH FOTOGRAFIJAH, 1995

 

Matična stavba

Matična stavba, imenovana Štekl, ki se nahaja ob zvoniku katedrale, je bila zgrajena leta 1578 kot obrambni in obenem vhodni stolp v utrjen kompleks graščine Gornji Grad. V pritličju je galerija, zgornji prostori pa so namenjeni muzejskim zbirkam, prvim štirim s seznama.

Škofijski dvorec

V pritličju ostanka dvorca, ki je povezan s katedralo, so preostale tri zbirke. Nekoč mogočno zgradbo so dokončali leta 1517, okrog leta 1750 je bila obnovljena v baročnem slogu, manjkajoči  del pa je bil leta 1944 požgan in štiri leta pozneje porušen. Iz podhoda skozi dvorec sta dva dostopa. Južno od dvorca oziroma katedrale je parkirišče.

 

Opis zbirk po seznamu

1. Eksponati v etnološki zbirki so zbrani v Gornjem Gradu in okolici. Izven meja občine, do Radmirja in Nazarij, jih je sorazmerno malo. V matični zgradbi so razstavljeni kar v vseh treh nadstropjih, torej tudi na podstrešju, kamor starina – nekatera je prekoračila že štiri stoletja - nekako še najbolj paše. Verska zbirka je sicer v posebnem prostoru, vendar teh predmetov ne manjka niti v etnološki zbirki. Skratka, predmetov je toliko, da si jih ob enkratnem obisku težko vse ogledamo, še manj  pa vtisnemo v spomin.

 

2. Šokatnikova domačija, oddaljena le 15 minut hoje, je na srečo ohranila vse starine, ki so se nabrale na domačiji v dolgih letih in so jih prav skrbno shranili (tudi stare statve iz leta 1846, ki počivajo že od leta 1954).

3. V zbirki domačina Antona Jamnika, urarja in fotografa, sta predstavljeni ti dve njegovi dejavnosti. Še bolj je zanimiv kot izumitelj in oblikovalec več različnih naprav, ki jih je uporabljal tako sam kot tudi drugi ljudje. Da je znal igrati na harmonij, harfo, violino, oprekelj ali le na piščalko, mogoče še ni posebnost, vsekakor pa je posebno, da si je vse te instrumente izdelal kar sam in še marsikaj drugega. V zbirki so le predmeti, ki so se ohranili na njegovem domu.

4. Občina Gornji Grad leži na območju nekdanjega Panonskega morja. Ob vznožju planine lahko marsikje naletimo na vulkansko lavo, ki gleda na površje, v njej pa je veliko fosilov,  ki jih ni lahko oddvojiti. To je delo ljubiteljev fosilov, ki lahko kaj hitro postanejo roparji, če ne poznajo prave mere. Zato naših nahajališč za razliko razstavišča v muzeju ne reklamiramo.

 

5. Verska zbirka je bila ustanovljena kot zbirka starih podobic. Teh je sedaj 1300. Razstavljenih je še skoraj 100 molitvenikov oziroma verskih knjig, med njimi vse  Baragove v Slovenščini, nekaj tudi Slomškovih. V zbirki je precej slik, razpel, porcelanastih kipcev in ostalih zanimivih eksponatov.

6.  V zbirki nekrajevnih razglednic se nahajajo razglednice iz prvih dvajsetih let, po njihovem pojavu leta 1898. Do takrat so bile le krajevne razglednice in seveda vizitke, ki so jih uporabljali za voščila ob različnih priložnostih. Najstarejša v zbirki je nemška novoletna razglednica iz leta 1827 (pozna kdo starejšo?), s slovenskim napisom pa iz leta 1863. Med razglednicami je največja zbirka "Mlade ženske na starih razglednicah" (1899), za njo pa "Bili smo mladi" – otroci na razglednicah (tisk 1898, fotografije 1901). Ostale zbirke so številčno  precej manjše:  "Samo midva" – zaljubljeni pari (1899), pokrajinske (1898), čestitke (1898), božično novoletne (1898), velikonočne (1899),
I. svetovna vojna, Franc Jožef I. (1898), Karel I., ženske narodne noše. V eni od vitrin so zaradi zanimivih oblačil fotografije žensk iz zadnjih treh desetletij 19. stol.

7. Če kdo želi vedeti, kako so včasih izgledali Gornji Grad, Nova Štifta in Bočna, se lahko nekoliko zamudi še v manjši sobici, kjer so na ogled - razen nekaj originalov - barvne fotokopije formata A4 (tako je vidnost slik boljša).

Naše  zbirke so pravo presenečenje za ljubitelje starin, zato vas vabimo na ogled. Vaš prihod sporočite pravočasno, da vam bomo lahko zagotovili ustrezen ogled.

 EU Copyright | Turizem