Lokacija

Stavba občine Gornji Grad se nahaja v centru Gornjega Grada, na naslovu Attemsov trg 3. Stavbo si delimo z Domom kulture Gornji Grad in Gostilno Menina.

Občinska uprava ima svoje prostore v drugem nadstropju, kjer se nahaja županova pisarna, pisarna direktorice občinske uprave, glavna pisarna, pisarna za proračun, pisarna za turizem in gospodarstvo, pisarna za družbene dejavnosti in kmetijstvo ter Urad za okolje in prostor SAŠA regije.

 

Glavna pisarna občine prostori Občine Gornji Grad

 EU Copyright | Obcina