Občina Gorje

Premoženjsko pravne zadeve

PREDKUPNA PRAVICA

 

Odlok o območju predkupne

pravice Občine Gorje

 

sprejeto: 30.1.2007

objava: Ur. l., št.: 10/2007, 6.2.2007

velja od: 7.2.2007

velja do: 28.3.2015

Odlok o predkupni pravici v

Občini Gorje

sprejeto: 25.3.2015

objava: UGSO, št.: 15/2015, 27.3.2015

velja od: 28.3.2015

velja do:

 

LASTNINSKA PRAVICA

 

Sklep o vpisu lastninske pravice

v korist imetnika Občine Gorje

sprejeto: 23.4.2013

objava: UGSO, št.: 16/2013, 26.4.2013

velja od: 27.4.2013

velja do: 

 

JAVNO DOBRO

 

Sklep o vzpostavitvi statusa

grajenega javnega dobra

v lasti Občine Gorje

 

sprejeto: 18.5.2011

objava: Ur. l., št.: 41/2011, 30.5.2011

velja od: 31.5.2011

velja do:

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

 

 

sprejeto: 29.2.2012

objava: Ur. l., št.: 17/2012, 5.3.2012

velja od: 6.3.2012

velja do:

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

 

 

sprejeto: 23.4.2013

objava: UGSO, št.: 16/2013, 26.4.2013

velja od: 27.4.2013

velja do:

Sklep o izvzemu iz javnega dobra

 

 

sprejeto: 23.4.2013

objava: UGSO, št.: 16/2013, 26.4.2013

velja od: 27.4.2013

velja do:

Sklep o izvzemu iz javnega dobra

 

 

sprejeto: 23.4.2013

objava: UGSO, št.: 16/2013, 26.4.2013

velja od: 27.4.2013

velja do: 

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra I

 

 

sprejeto: 25.9.2013

objava: UGSO, št.: 41/2013, 27.9.2013

velja od: 28.9.2013

velja do:

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra II

 

 

sprejeto: 25.9.2013

objava: UGSO, št.: 41/2013, 27.9.2013

velja od: 28.9.2013

velja do: 

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

sprejeto: 12.6.2014

objava: UGSO, št.: 27/2014, 20.6.2014

 

velja od: 21.6.2014

velja do: 

Sklep o izvzemu javnega dobra za

zemljišče s parc. št. 363/2 k.o. Podhom 

 

sprejeto: 20.8.2014

objava: UGSO, št. 38/2014, 22.8.2014 

velja od: 23.8.2014

velja do:  

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

sprejeto: 16.9.2015

objava: UGSO, št.: 47/2015, 18.9.2015

 

velja od: 19.9.2015

velja do: 

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

sprejeto: 9.12.2015

objava: UGSO, št.: 67/2015, 11.12.2015

 

velja od: 12.12.2015

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

 

sprejeto: 22.3.2017

objava: UGSO, št. 13/2017, 24.3.2017

 

velja od: 25.3.2017

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javne dobra

sprejeto: 19.10.2018

objava: UGSO, št. 

 

 

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

 

sprejeto: 20.2.2019

objava: UGSO, št. 9/2019

velja od: 26.2.2019

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

sprejeto: 18.9.2019

objava: UGSO, št. 43/2019

velja od: 20.9.2019

začetek uporabe: 21.9.2019

 

JAVNA KORIST

 

Sklep o ugotovitvi javne koristi

in razlastitev nepremičnine s

par. št. 217/8 k.o. Višelnica

 

sprejeto: 13.4.2011

objava: Ur. l., št.: 30/2011, 22.4.2011

velja od: 13.4.2011 

 

Sklep o ugotovitvi javne koristi

sprejeto: 25.9.2013

objava: UGSO, št.: 41/2013, 25.9.2013

velja od: 28.9.2013

 

 

Sklep o ugotovitvi javne koristi 

sprejeto: 22.3.2017

objava: UGSO, št.: 13/2017, 24.3.2017

velja od 25.3.2017